1
00:00:00,480 --> 00:00:02,240
V predchádzajúcich dieloch ...

2
00:00:02,260 --> 00:00:04,340
Povedz mi, kde môžem nájsť ten vírus,
aby som to mohol zastaviť.

3
00:00:04,370 --> 00:00:07,820
Papierne Primatech Odessa, Texas.

4
00:00:07,870 --> 00:00:09,130
Texas.

5
00:00:10,440 --> 00:00:11,440
Počkaj !

6
00:00:13,890 --> 00:00:16,200
Bol som tam, keď ťa tvoj otec
po prvýkrát priviedol,

7
00:00:16,250 --> 00:00:17,700
a potom začali testovanie.

8
00:00:17,750 --> 00:00:19,870
Môj otec by nikdy nedovolil,
aby sa niečo také stalo.

9
00:00:19,990 --> 00:00:21,690
Musíme byť hrdinovia, ako otec.

10
00:00:21,720 --> 00:00:23,810
Práve hrdinstvo zabilo tvojho otca.

11
00:00:23,840 --> 00:00:25,490
Pomôžeš mi dostať späť
medailu môjho otca?

12
00:00:25,520 --> 00:00:27,410
Ak sa budeš držať stále bokom.

13
00:00:27,450 --> 00:00:30,610
Ak by sa stalo niečo zlé,
potrebujem, aby si bol v bezpečí.

14
00:00:32,610 --> 00:00:34,200
Beriem si svoju sestru.

15
00:00:38,200 --> 00:00:39,500
Gabriel!

16
00:00:40,600 --> 00:00:42,270
Chcel som ti iba pomôcť.

17
00:00:42,460 --> 00:00:45,650
To si urobil,
a ešte niečo oveľa viac.

18
00:00:47,540 --> 00:00:48,910
Prečo nie som mŕtvy ?

19
00:00:48,940 --> 00:00:51,660
Boli by ste, keby ste nedostali infúziu krvi
od vašej dcéry.

20
00:00:51,700 --> 00:00:54,870
Vaše uzdravenie je overené,
táto krv má úžasné regeneračné vlastnosti.

21
00:00:54,910 --> 00:00:57,150
Uniesli ste mňa a zavraždili môjho otca.

22
00:00:57,750 --> 00:00:59,800
Ukážem všetkým, čo dokážem urobiť.

23
00:00:59,830 --> 00:01:03,370
Hneď, ako to tajomstvo bude vonku,
nebudeš sa mňa alebo mojej rodiny môcť dotknúť..
........