1
00:00:01,240 --> 00:00:02,680
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,920 --> 00:00:03,820
Heather.

3
00:00:04,170 --> 00:00:05,840
Bože, Tede.

4
00:00:05,840 --> 00:00:08,310
Jake, toto je Ted Lewis.

5
00:00:08,310 --> 00:00:09,270
Ahoj, jak se máš?

6
00:00:09,270 --> 00:00:10,600
Vyrůstali jsme spolu v New Bernu.

7
00:00:10,600 --> 00:00:12,040
Toto je Russell a Mike.

8
00:00:12,160 --> 00:00:13,290
Ahoj. Už jsme se potkali.

9
00:00:13,290 --> 00:00:14,480
S tuctem mlýnů

10
00:00:14,485 --> 00:00:15,960
bychom mohli napájet celé město.

11
00:00:15,962 --> 00:00:18,412
Pomůžu rozsvítit světla v každé domácnosti.

12
00:00:18,412 --> 00:00:19,355
To jen tak odejdeš?

13
00:00:19,358 --> 00:00:20,529
Nebudu tam dlouho.

14
00:00:23,019 --> 00:00:24,492
Johnstone, ty darebáku.

15
00:00:24,725 --> 00:00:26,320
Jak si k čertu mohl prohrát volby?

16
00:00:26,327 --> 00:00:27,231
Ne, otázka je,

17
00:00:27,346 --> 00:00:29,021
jak si se ty dostal do vedení v New Berne?

18
00:00:29,026 --> 00:00:30,542
Už si je jako šerif unavoval?

19
00:00:30,546 --> 00:00:31,792
Ne, stále jsem šerif.

20
00:00:32,106 --> 00:00:33,350
Jen mám trošku víc autority.

21
00:00:33,356 --> 00:00:34,050
Funguje to?

22
00:00:34,195 --> 00:00:35,203
Můžeme z toho získat elektřinu?

23
00:00:35,518 --> 00:00:36,413
Pravděpodobně někdy zítra.

24
00:00:36,458 --> 00:00:38,212
Rychle to postavme.

25
00:00:38,216 --> 00:00:39,452
Můžeme si jich koupit víc?

........