1
00:00:00,900 --> 00:00:02,800
Duše jsou všude kolem nás.

2
00:00:03,000 --> 00:00:07,100
Svou duševní energii dokáží rozpustit
do předmětů našeho každodenního života.

3
00:00:07,800 --> 00:00:09,900
Třeba do něčeho jako je tohle.

4
00:00:10,300 --> 00:00:12,100
Tohle je velice silný totem.

5
00:00:12,800 --> 00:00:18,200
Jeho prostřednictvím mohu cítit
budoucnost, někdy minulost, ale vždy pravdu.

6
00:00:18,600 --> 00:00:21,800
Čí náušnici to držím?

7
00:00:22,100 --> 00:00:24,100
Ta je moje.

8
00:00:25,500 --> 00:00:26,800
A vy jste?

9
00:00:27,100 --> 00:00:29,900
- Delie.
- Delie.

10
00:00:32,100 --> 00:00:34,500
- Vy jste skeptik.
- Trefa.

11
00:00:34,600 --> 00:00:39,400
Miluji skeptiky.
Vás je největší zábava přesvědčovat.

12
00:00:39,700 --> 00:00:41,100
Delie.

13
00:00:41,700 --> 00:00:44,900
Podíváme se,
co mi duše skrze tuto náušnici povědí.

14
00:00:46,400 --> 00:00:49,200
- Je to dárek.
- Správně.

15
00:00:49,300 --> 00:00:52,900
Ceníte si jí, ale nedal vám ji váš manžel.

16
00:00:53,200 --> 00:00:54,600
Opět správně.

17
00:00:55,100 --> 00:00:56,700
Cítím jméno začínající na "N".

18
00:00:57,700 --> 00:01:00,000
N-n-ne.

19
00:01:00,400 --> 00:01:02,600
Ned. Je to tak?

20
00:01:03,200 --> 00:01:04,900
Dal vám je váš syn?

21
00:01:06,300 --> 00:01:10,500
Naprosto správně.
Jsem... velice ohromená.

22
00:01:10,700 --> 00:01:13,700
Potlesk pro skeptika Delii.

23
00:01:17,300 --> 00:01:20,300
Nevím, co je víc směšný,
že jsi tu ty nebo já.
........