1
00:00:06,256 --> 00:00:08,299
Kapitánův deník,

2
00:00:08,425 --> 00:00:10,635
hvězdné datum 1312.4.

3
00:00:10,760 --> 00:00:12,929
Přihodilo se nemožné.

4
00:00:13,013 --> 00:00:14,848
Přímo před námi

5
00:00:14,973 --> 00:00:17,350
jsme zachytili automatický
nouzový signál,

6
00:00:17,475 --> 00:00:19,352
registrační číslo lodi,

7
00:00:19,477 --> 00:00:22,355
která se ztratila
před více než dvěma stoletími.

8
00:00:22,439 --> 00:00:25,608
Dostala se snad už nějaká
loď ze Země mimo galaxii

9
00:00:25,692 --> 00:00:27,610
stejně jako se chystáme my?

10
00:00:27,694 --> 00:00:29,612
Co se jí tam stalo?

11
00:00:29,696 --> 00:00:32,198
Má tohle být
nějaké varování?

12
00:00:32,323 --> 00:00:34,409
Jste na tahu, kapitáne.

13
00:00:34,492 --> 00:00:36,411
Už bychom se měli setkat.

14
00:00:36,494 --> 00:00:37,912
Z můstku zavolají.

15
00:00:37,996 --> 00:00:41,583
Příštím tahem vám dám mat.

16
00:00:42,751 --> 00:00:44,169
Už jsem vám někdy říkal,

17
00:00:44,252 --> 00:00:46,129
že hrajete šachy
velmi provokativně, pane Spocku?

18
00:00:46,254 --> 00:00:48,173
Provokativně?

19
00:00:48,298 --> 00:00:51,593
Ach, ano. Jedna z vašich
pozemských emocí.

20
00:00:57,807 --> 00:01:00,769
Vážně nevíte,
co je to provokace?

21
00:01:00,894 --> 00:01:04,898
Fakt, že se jeden z mých
předků oženil s pozemšťankou..

22
00:01:05,023 --> 00:01:07,025
Musí být hrozné mít
tak špatnou krev.

23
00:01:08,151 --> 00:01:09,611
Můstek instruktážní místnosti.
........