1
00:00:17,520 --> 00:00:19,840
No tak, mami. Chodí vždycky pozdě.

2
00:00:24,720 --> 00:00:26,520
Ztratil ses?

3
00:00:26,520 --> 00:00:27,680
Ne.

4
00:00:28,320 --> 00:00:30,600
Máma si mě tady má vyzvednout.

5
00:00:31,320 --> 00:00:33,200
Chceš, abych tě doprovodila domů?

6
00:00:33,720 --> 00:00:35,440
Ne, děkuju.

7
00:00:35,520 --> 00:00:38,000
Moje maminka mi vždycky večer zpívala.

8
00:00:39,120 --> 00:00:41,280
Andílku spi...

9
00:00:42,120 --> 00:00:46,760
Zavři svoje očka neposedná…

10
00:00:48,120 --> 00:00:50,280
Měla ten nejsladší hlas.

11
00:00:54,120 --> 00:00:57,120
Co zazpívá ta tvoje až najde tvé tělíčko?

12
00:00:58,320 --> 00:01:00,880
Nemám se bavit s cizími lidmi.

13
00:01:01,920 --> 00:01:05,080
Víš, já nejsem člověk. Takže...

14
00:01:06,720 --> 00:01:08,160
Utíkej domů.

15
00:01:18,120 --> 00:01:19,680
Můj Angel.

16
00:01:21,120 --> 00:01:22,960
Ahoj Drusillo.

17
00:01:25,320 --> 00:01:28,600
Znáš tu píseň, co mi zpívala maminka?

18
00:01:28,920 --> 00:01:31,800
- Hezká.
- Vzpomínám si.

19
00:01:33,120 --> 00:01:35,240
- Ano, vzpomínáš.
- Drusillo, odejdi odtud.

20
00:01:35,520 --> 00:01:39,080
Dávám ti tu příležitost. Vem Spika a zmizte.

21
00:01:40,320 --> 00:01:41,880
Nebo mi ublížíš?

22
00:01:45,720 --> 00:01:48,720
Ne, už nemůžeš. Víc už ne.

23
00:01:49,320 --> 00:01:52,920
Jestli neodejdeš, bude to špatné... pro všechny.

24
00:01:52,920 --> 00:01:55,480
Můj drahý chlapec ztratil hlavu, co?

25
00:01:57,720 --> 00:01:59,480
........