1
00:00:02,080 --> 00:00:04,040
V každém pokolení je jedna Vyvolená.

2
00:00:04,520 --> 00:00:09,280
Osamocena bude bojovat proti upírům,
démonům a silám temnoty.

3
00:00:09,920 --> 00:00:11,920
Je Přemožitelka.

4
00:00:29,680 --> 00:00:32,320
Jen tvrdím, že je pitomost
oslavovat vítězství na pláži.

5
00:00:32,720 --> 00:00:35,400
Je děsná zima. Mrzne mi úsměv.

6
00:00:35,720 --> 00:00:40,740
- Myslím, že je veselo. Oslava v přírodě.
- Navíc je to přání týmu. Oni jsou vítětové.

7
00:00:41,120 --> 00:00:43,200
Týmu? Plaveckýho týmu.

8
00:00:44,120 --> 00:00:46,200
Tomu říkáš tým? Yankees.

9
00:00:46,520 --> 00:00:49,840
Abbott a Costello. 'Ačko'.
To byly týmy.

10
00:00:50,720 --> 00:00:53,760
- Žárlíš?
- Ne. Ano, ale nic víc víš.

11
00:00:54,880 --> 00:00:59,200
Tak se na to podíváme. Před měsícem ještě trouba
s páchnoucím dechem, který se jen vytahuje.

12
00:00:59,720 --> 00:01:02,120
Vyhraje závod a zdědí gen úžasnosti?

13
00:01:02,120 --> 00:01:04,880
My rozleskávačky jsme promrhaly
spoustu energie na outsidery.

14
00:01:05,680 --> 00:01:07,960
Je na čase, aby naše škola v něčem vynikla.

15
00:01:08,120 --> 00:01:11,760
- Zapomínáš na naší vysokou úmrtnost.
- Jsme jedničky! Huh?

16
00:01:12,320 --> 00:01:14,040
- Jsme jedničky!
- Jedničky.

17
00:01:27,320 --> 00:01:29,040
Krása.

18
00:01:33,880 --> 00:01:35,680
Co říkáš?

19
00:01:36,320 --> 00:01:39,320
- Jo, je prostě...
- Nekonečný.

20
00:01:41,120 --> 00:01:44,320
Skutečný dárce života
a likvidátor toho starého.

21
00:01:45,880 --> 00:01:50,040
Neustále proměnlivý a pečující

22
00:01:50,680 --> 00:01:53,040
a zároveň neměný a nemilosrdný.

23
........