1
00:02:36,440 --> 00:02:39,080
<i>Hory žijú...</i>

2
00:02:39,320 --> 00:02:43,560
<i>zvukom hudby...</i>

3
00:02:43,800 --> 00:02:46,160
<i>piesňami, ktoré si spievajú...</i>

4
00:02:46,400 --> 00:02:51,080
<i>už tisíce rokov.</i>

5
00:02:51,320 --> 00:02:54,320
<i>Hory naplňajú moje srdce...</i>

6
00:02:54,560 --> 00:02:58,960
<i>zvukom hudby.</i>

7
00:02:59,200 --> 00:03:06,320
<i>Moje srdce chce spievať
každú pieseň, ktorú počuje.</i>

8
00:03:06,560 --> 00:03:11,200
<i>Moje srdce chce lietaťna krídlach
vtákov stúpajúcich...</i>

9
00:03:11,440 --> 00:03:14,400
<i>z jazera do stromov.</i>

10
00:03:14,640 --> 00:03:18,760
<i>Moje srdce chce vzdychať
ako zvuk zvonov letiaci...</i>

11
00:03:19,000 --> 00:03:22,800
<i>z kostola vo vánku.</i>

12
00:03:23,040 --> 00:03:26,400
<i>Smiať sa ako potôčik
skákajúci sem a tam...</i>

13
00:03:26,640 --> 00:03:30,000
<i>po kamienkoch.</i>

14
00:03:30,240 --> 00:03:33,960
<i>Spievať po nociach...</i>

15
00:03:34,200 --> 00:03:37,920
<i>ako škovránok, ktorý sa učí modliť.</i>

16
00:03:38,160 --> 00:03:43,520
<i>Idem do hôr...</i>

17
00:03:43,760 --> 00:03:49,680
<i>keď je moje srdce opustené.</i>

18
00:03:49,920 --> 00:03:53,600
<i>Viem, že tam budem počuť...</i>

19
00:03:53,840 --> 00:03:58,160
<i>čo som tam počula predtým.</i>

20
00:03:58,400 --> 00:04:02,920
<i>Moje srdce bude požehnané...</i>

21
00:04:03,160 --> 00:04:11,400
<i>zvukom hudby.</i>

22
00:04:11,640 --> 00:04:16,560
<i>A budem spievať...</i>

23
00:04:16,800 --> 00:04:26,880
<i>... ešte raz.</i>

24
00:07:08,080 --> 00:07:13,880
Salzburg, Rakousko, poslední
zlaté dny třicátých let
........