1
00:00:09,509 --> 00:00:11,067
Tuvok Voyageru.

2
00:00:11,144 --> 00:00:13,271
Voyagere, slyšíte mě?

3
00:00:14,314 --> 00:00:16,043
Musíte ležet klidně.

4
00:00:16,116 --> 00:00:18,607
Já-já-já necítím nohy.

5
00:00:21,154 --> 00:00:23,349
Máte několik zlomených
obratlů.

6
00:00:23,423 --> 00:00:25,948
Nemůžete s tím
něco udělat?

7
00:00:26,026 --> 00:00:29,052
Bojím se, že na to lékařská
výbava raketoplánu nestačí.

8
00:00:29,129 --> 00:00:31,290
Musíme počkat, než nás
najde Voyager.

9
00:00:32,665 --> 00:00:34,155
Je mi pořád hůř.

10
00:00:34,234 --> 00:00:35,667
Celé tělo mi tuhne.

11
00:00:35,735 --> 00:00:37,396
Chci, abyste zpomalil
dýchání

12
00:00:37,470 --> 00:00:39,438
a uvolnil svaly.

13
00:00:39,506 --> 00:00:41,371
Zkuste se nehýbat.

14
00:00:41,441 --> 00:00:44,001
Ce-celou dobu jsem
myslel...

15
00:00:44,077 --> 00:00:45,806
myslel, že mám štěstí -

16
00:00:45,879 --> 00:00:48,177
doma žádná rodina...

17
00:00:48,248 --> 00:00:50,546
nikomu nechybím.

18
00:00:50,617 --> 00:00:54,883
Teď to vypadá trochu smutně,
nikoho za sebou nenechat.

19
00:00:54,954 --> 00:00:58,253
Věřím, že praporčíci Macormakové
byste hodně chyběl.

20
00:01:00,060 --> 00:01:01,994
Myslíte?

21
00:01:02,028 --> 00:01:05,623
Nikdy jsem si nebyl jistý,
jak ona... o...

22
00:01:34,561 --> 00:01:35,493
To je v pořádku.

23
00:01:35,562 --> 00:01:37,359
Neboj se.
........