1
00:00:00,061 --> 00:00:05,460
upraveno pro 133 480 448 b

2
00:00:33,891 --> 00:00:35,222
[Bzučení]

3
00:00:51,275 --> 00:00:54,972
Mám tu naléhavou zprávu
pro doktora Nordlingera.

4
00:00:55,079 --> 00:00:56,876
Já mu ji předám.

5
00:00:56,981 --> 00:00:58,380
Byl jsem požádán
zkontrolovat,že...

6
00:00:58,482 --> 00:01:00,382
zprávu obdržel a informovat o
tom zpátky...

7
00:01:00,484 --> 00:01:02,418
To není standardní postup.

8
00:01:02,520 --> 00:01:04,545
Mám zpátky oznámit, že
Dr. Nordlinger's vzal zprávu...

9
00:01:04,655 --> 00:01:05,644
na vědomí.

10
00:01:09,860 --> 00:01:11,350
Co se to tu děje?

11
00:01:11,462 --> 00:01:12,360
Jsou tu nějaké nejasnosti...

12
00:01:12,463 --> 00:01:13,896
ohledně standardního postupu...

13
00:01:13,998 --> 00:01:15,761
Dr. Nordlingere.

14
00:01:19,870 --> 00:01:21,997
Mám pro vás zprávu.

15
00:01:39,723 --> 00:01:42,351
Zpráva přijata a
potvrzena, kapitáne.

16
00:01:44,662 --> 00:01:47,290
Vracíme se zpět na základnu.

17
00:01:58,943 --> 00:01:59,910
Důstojníku Bamforde.

18
00:02:00,010 --> 00:02:02,103
Kapitáne.

19
00:02:06,250 --> 00:02:09,219
Připravte vysílání pro
velitelství.

20
00:02:10,387 --> 00:02:12,048
Vysílání čeho, pane?

21
00:02:20,731 --> 00:02:21,891
Pane...

22
00:02:21,999 --> 00:02:24,297
Jaká je zpráva?

23
00:02:24,401 --> 00:02:25,993
Vracíme se zpět.

24
00:02:52,866 --> 00:02:59,740
........