1
00:00:00,334 --> 00:00:02,794
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,045 --> 00:00:04,755
- Ty jsi Kyle...
- Jsi v mojí vaně.

3
00:00:04,755 --> 00:00:07,925
Potřebujeme vědět, co ví.
Ona je jediná schopná získat to.

4
00:00:07,966 --> 00:00:10,302
Cítím, že jsme si podobnější,
než si myslíš.

5
00:00:10,344 --> 00:00:11,803
Co říkáš na tohle?

6
00:00:11,845 --> 00:00:14,139
Je to skvělé.
Ty jsi skvělá.

7
00:00:14,139 --> 00:00:18,519
Kyle, rád bych ti představil
Mozkovou Impulzní Přenosku, neboli MIP.

8
00:00:18,769 --> 00:00:21,647
Jestli to bude fungovat na něm, mohli
bychom se dostat přes Kylův firewall.

9
00:00:21,647 --> 00:00:24,441
Můžete odstranit informace,
které potřebujete.

10
00:00:24,441 --> 00:00:25,692
Zrovna jsem mluvila s policií.

11
00:00:25,859 --> 00:00:27,945
Šli k Emily hledat Jessi.

12
00:00:27,945 --> 00:00:28,820
Utekla.

13
00:00:29,154 --> 00:00:31,062
Šel za ní, že?

14
00:00:31,156 --> 00:00:32,950
Kyle to snad vysvětlí.

15
00:00:32,950 --> 00:00:35,244
Tajil věci a tys mu pomáhala.

16
00:00:35,244 --> 00:00:37,216
Lžeš...
Lhals.

17
00:00:37,216 --> 00:00:38,247
Vypadni!

18
00:00:38,247 --> 00:00:41,959
Všechno, co kdy Kyle chtěl,
bylo být součástí vaší rodiny.

19
00:00:41,959 --> 00:00:43,502
Přiveďte našeho syna domů.

20
00:00:43,752 --> 00:00:45,087
Zítra odjíždím.

21
00:00:45,248 --> 00:00:46,880
Budeš zpátky včas na rozloučení?

22
00:00:46,964 --> 00:00:47,798
Chci být.

23
00:00:47,840 --> 00:00:49,258
- Kdo je to?
........