1
00:00:10,000 --> 00:00:12,960
Splnily se naše
nejhorší obavy.

2
00:00:13,000 --> 00:00:16,120
Byla narušena
pospolitost Taelonů.

3
00:00:16,200 --> 00:00:18,960
- Vetřel se sem
dozajista člověk.

4
00:00:19,000 --> 00:00:21,120
- Musíme ho okamžitě nalézt.

5
00:00:21,200 --> 00:00:23,640
Jestliže dokáže člověk
narušit pospolitost,

6
00:00:23,700 --> 00:00:25,120
nelze předvídat škody,...

7
00:00:25,200 --> 00:00:29,120
...jaké může
způsobit Taelonům.

8
00:00:29,200 --> 00:00:32,160
Okamžitě pověřím
pátráním své implanty.

9
00:00:32,200 --> 00:00:35,960
Toho člověka nestačí umlčet,

10
00:00:36,000 --> 00:00:42,000
je třeba ho zlikvidovat.

11
00:01:04,200 --> 00:01:09,160
Jste nervózní, pane Corre?

12
00:01:09,200 --> 00:01:11,160
Co chceš?

13
00:01:11,200 --> 00:01:14,960
Tak se nemluví s člověkem,
který ti zachránil život.

14
00:01:19,200 --> 00:01:23,160
Mám pro tebe úkol.

15
00:01:23,200 --> 00:01:24,160
Ronalde.

16
00:01:24,200 --> 00:01:27,160
Tvé úkoly nosí smůlu.

17
00:01:27,200 --> 00:01:29,960
Ne, díky.

18
00:01:32,000 --> 00:01:35,000
Zdá se ti,
že mi můžeš odmítnout?

19
00:01:40,000 --> 00:01:41,960
- Dobrá, ale nechci
vidět Boona.

20
00:01:42,000 --> 00:01:44,000
- Nezajímá mě, co chceš.

21
00:01:51,000 --> 00:01:53,000
Kdo je cíl?

22
00:02:15,000 --> 00:02:17,000
Dám ti vědět.

23
00:02:27,000 --> 00:02:31,040
ZEMĚ: POSLEDNÍ STŘETNUTÍ
........