1
00:00:02,000 --> 00:00:04,000
titulky by Kubislava

2
00:00:05,000 --> 00:00:08,000
Načasováno na verzi od MMI by vesna.
Enjoy HD :-)

3
00:01:40,640 --> 00:01:42,830
Viděli jste:

4
00:01:50,610 --> 00:01:52,450
Ten z ochranky, Tucci.

5
00:01:52,530 --> 00:01:54,090
Myslím, že žije.

6
00:01:54,170 --> 00:01:55,470
Tucci je naživu?

7
00:01:55,540 --> 00:01:59,789
Ten vrah ho drží naživu,
aby na něm prováděl amputace.

8
00:01:59,790 --> 00:02:01,778
Posílá mi zprávu.

9
00:02:01,990 --> 00:02:04,030
Chce, abych sem šel.

10
00:02:05,500 --> 00:02:06,750
Prosím.

11
00:02:06,870 --> 00:02:08,999
Nechal ho tu, abych ho zabil.

12
00:02:09,000 --> 00:02:10,019
Zabij mě.

13
00:02:10,040 --> 00:02:11,776
Já toho chlapa nemůžu zabít

14
00:02:13,280 --> 00:02:16,440
Beru Tucciho do města, živého.

15
00:02:16,520 --> 00:02:18,479
Nevím, kdo jsou tvé
kontakty, Morganová...

16
00:02:18,480 --> 00:02:20,129
...ale jste dobrá.

17
00:02:20,130 --> 00:02:21,619
Zachránila jste tomu chlapovi život.

18
00:02:21,620 --> 00:02:24,319
To, co mě na Ritě překavapuje, je...

19
00:02:24,320 --> 00:02:26,419
...jak rád jsem s ní.

20
00:02:26,420 --> 00:02:30,780
Je spousta věcí, co můžu udělat.

21
00:02:37,780 --> 00:02:40,020
Co to děláš?

22
00:02:40,760 --> 00:02:42,700
To, co chci.

23
00:02:44,050 --> 00:02:46,599
Můj nový přítel si myslel,
že nebudu schopný...

24
00:02:46,600 --> 00:02:50,800
...toho chlapa nezabít, ale spletl se.

........