1
00:00:03,015 --> 00:00:05,142
<i>Přiletěli v 50 mateřských lodích,</i>

2
00:00:05,217 --> 00:00:08,448
<i>nabídli své přátelství</i>
<i>a pokročilé technologie Zemi.</i>

3
00:00:26,371 --> 00:00:28,202
<i>Nedůvěřujíc Návštěvníkům...</i>

4
00:00:28,273 --> 00:00:31,436
<i>Mike Donovan a Juliet Parrishová</i>
<i>infiltrovali jejich řady...</i>

5
00:00:31,510 --> 00:00:34,343
<i>a brzy objevili</i>
<i>některá překvapivá tajemství.</i>

6
00:00:40,385 --> 00:00:42,250
Dopravují jídlo.

7
00:01:55,060 --> 00:01:58,621
<i>Odboj</i>
<i>je vše, co stojí mezi námi...</i>

8
00:01:58,697 --> 00:02:00,528
<i>a Návštěvníky.</i>

9
00:02:07,172 --> 00:02:09,402
Můžu ti stáhnout další zlatou rybku?

10
00:02:09,508 --> 00:02:13,171
Ne. Díky. Mám dost.

11
00:02:14,212 --> 00:02:17,648
- Zlatých rybek?
- Co dál?

12
00:02:17,916 --> 00:02:19,975
Jsi si zcela jistý?

13
00:02:20,585 --> 00:02:22,712
Kořist připadne vítězi.

14
00:02:23,455 --> 00:02:26,424
A já ti jsem vděčná
za tvůj výkon dnes odpoledne.

15
00:02:26,491 --> 00:02:30,587
Získání mých sympatií
byl geniální tah.

16
00:02:31,430 --> 00:02:34,922
Tento vítěz bude mít své vavříny, Diano.

17
00:02:35,801 --> 00:02:37,928
Tím si můžeš být jistá.

18
00:02:43,508 --> 00:02:47,137
To je další věc, která
mě u tebe ohromila, Jamesi:

19
00:02:47,279 --> 00:02:48,769
Tvé ambice.

20
00:02:49,548 --> 00:02:53,109
Pak bys měla vědět, že má loajalita
je jen tvoje, Diano.

21
00:02:53,418 --> 00:02:57,218
Za to bys také měl být dobře odměněn.

22
00:02:58,023 --> 00:03:02,858
Vzpomínám si dobře na odměnu,
kterou dáváš za každé selhání?

23
00:03:03,762 --> 00:03:06,663
........