1
00:00:00,290 --> 00:00:02,060
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,370 --> 00:00:03,620
Slyšíte mě?

3
00:00:03,670 --> 00:00:05,960
Ano, slyším vás.

4
00:00:06,010 --> 00:00:07,290
Vy jste na lodi?

5
00:00:07,330 --> 00:00:08,830
- Na jaké lodi?
- Vaší lodi.

6
00:00:08,880 --> 00:00:10,350
Nejsem na žádné lodi.

7
00:00:10,400 --> 00:00:12,800
Naomi, ta parašutistka.

8
00:00:12,820 --> 00:00:14,340
Kdo? Kdo je Naomi?

9
00:00:14,390 --> 00:00:15,940
Mám to. Mám signál!

10
00:00:15,980 --> 00:00:18,990
Funguje to. Je to tady, dostaneme
se z tohoto ostrova.

11
00:00:23,510 --> 00:00:25,300
<i>Haló? Je tam Desmond?</i>

12
00:00:26,380 --> 00:00:28,740
Penny! Ne!

13
00:00:31,620 --> 00:00:35,280
Říkám ti, že tento hovor je začátek konce.

14
00:00:35,290 --> 00:00:37,970
- Kdo je tam?
- Kdo je tam?

15
00:00:39,530 --> 00:00:42,990
Jsem jeden z přeživších z letu Oceanic 815.

16
00:00:44,440 --> 00:00:46,380
Můžete zjistit naši polohu?

17
00:00:46,420 --> 00:00:48,120
Buďte v klidu.

18
00:00:48,180 --> 00:00:50,310
Hned tam budeme.

19
00:01:17,840 --> 00:01:21,730
<i>Už je to téměř 30 minut od začátku této honičky.</i>

20
00:01:22,190 --> 00:01:25,590
<i>Stále nemáme žádné informace o řidiči.</i>

21
00:01:25,990 --> 00:01:28,700
<i>Jeffe, můžeš nám říct, kde ta honička začala?</i>

22
00:01:28,760 --> 00:01:32,090
<i>Ruth, slyšeli jsme zprávy o tom, že začala poblíž La Brea,</i>

23
00:01:32,140 --> 00:01:35,600
<i>a pokračovala průmyslovou zónou
jižně od dálnice 10.</i>

24
00:01:35,960 --> 00:01:38,440
<i>Vidíš, kolik lidí je v autě?</i>

........