1
00:00:00,292 --> 00:00:02,044
{Y:i}V předchozích dílech...

2
00:00:02,377 --> 00:00:03,629
Slyšíte mě?

3
00:00:03,670 --> 00:00:05,964
Ano, slyším vás.

4
00:00:06,006 --> 00:00:07,299
Vy jste na lodi?

5
00:00:07,341 --> 00:00:08,842
- Na jaké lodi?
- Vaší lodi.

6
00:00:08,884 --> 00:00:10,344
Nejsem na žádné lodi.

7
00:00:10,385 --> 00:00:12,804
Naomi, ta parašutistka.

8
00:00:12,804 --> 00:00:14,348
Kdo? Kdo je Naomi?

9
00:00:14,389 --> 00:00:15,933
Mám to. Mám signál!

10
00:00:15,974 --> 00:00:18,977
Funguje to. Je to tady, dostaneme
se z tohoto ostrova.

11
00:00:23,524 --> 00:00:25,317
{Y:i}Haló? Je tam Desmond?

12
00:00:26,401 --> 00:00:28,737
Penny! Ne!

13
00:00:31,615 --> 00:00:35,285
Říkám ti, že tento hovor je začátek konce.

14
00:00:35,285 --> 00:00:37,955
- Kdo je tam?
- Kdo je tam?

15
00:00:39,540 --> 00:00:43,001
Jsem jeden z přeživších z letu Oceanic 815.

16
00:00:44,461 --> 00:00:46,380
Můžete zjistit naši polohu?

17
00:00:46,421 --> 00:00:48,131
Buďte v klidu.

18
00:00:48,173 --> 00:00:50,300
Hned tam budeme.

19
00:01:17,828 --> 00:01:21,748
{Y:i}Už je to téměř 30 minut od začátku této honičky.

20
00:01:22,207 --> 00:01:25,586
{Y:i}Stále nemáme žádné informace o řidiči.

21
00:01:26,003 --> 00:01:28,714
{Y:i}Jeffe, můžeš nám říct, kde ta honička začala?

22
00:01:28,755 --> 00:01:32,092
{Y:i}Ruth, slyšeli jsme zprávy o tom, že začala poblíž La Brea,...

23
00:01:32,134 --> 00:01:35,596
{Y:i}...a pokračovala průmyslovou zónou
{Y:i}jižně od dálnice 10.

24
00:01:35,971 --> 00:01:38,432
{Y:i}Vidíš, kolik lidí je v autě?

........