1
00:00:00,290 --> 00:00:02,060
V minulých častiach ste videli...

2
00:00:02,370 --> 00:00:03,620
Počuješ ma?

3
00:00:03,670 --> 00:00:05,960
Áno! Áno, Počujem ťa.

4
00:00:06,010 --> 00:00:07,290
Hej, si na tej lodi?

5
00:00:07,330 --> 00:00:08,830
Čo? Aká loď?
Tvoja loď.

6
00:00:08,880 --> 00:00:10,350
Ja nie som na lodi.

7
00:00:10,400 --> 00:00:12,800
Naomi, parašutistka.

8
00:00:12,820 --> 00:00:14,340
Kto? Kto je Naomi?

9
00:00:14,390 --> 00:00:15,940
Mám to. Mám signál!

10
00:00:15,980 --> 00:00:18,990
Už to funguje.
Dostaneme sa s tohto ostrova domov.

11
00:00:23,510 --> 00:00:25,300
Haló? Je tam Desmond?

12
00:00:26,380 --> 00:00:28,740
Penny! Nie!

13
00:00:31,620 --> 00:00:35,280
Hovoril som ti,
že telefonát bude začiatkom konca.

14
00:00:35,290 --> 00:00:37,970
Kto je tam? Kto je tam?

15
00:00:39,530 --> 00:00:42,990
Som jeden z stroskotancov z
letu Oceanic 815.

16
00:00:44,440 --> 00:00:46,380
Môžete zistiť našu lokalitu?

17
00:00:46,420 --> 00:00:48,120
Zostante v kľude.

18
00:00:48,180 --> 00:00:50,310
Budeme tam o chvíľu.

19
00:01:17,840 --> 00:01:21,730
Je to už cez 30 minút
od začatia tejto nebezpečnej naháňačky.

20
00:01:22,190 --> 00:01:25,590
Stále nemáme žiadne informácie o tom,
kto riadi vozidlo.

21
00:01:25,990 --> 00:01:28,700
Jeff, môžeš nám povedať,
kde sa začala naháňačka?

22
00:01:28,760 --> 00:01:32,090
Ruth, zachytili sme hlásenie o policajnej
aktivite blízko La Brea area,

23
00:01:32,140 --> 00:01:35,600
pokračovalo to cez skladovaciu oblasť
na juh od 10 diaľnice.
........