1
00:00:00,013 --> 00:00:00,014
[Hviezdna Brána: Atlantis - 4x15 Outcast]

2
00:00:00,015 --> 00:00:00,016
[SK titulky: namuras]

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,134
V minulých častiach ste videli...

2
00:00:02,135 --> 00:00:04,355
Niekto naozaj sledoval
počítač mojej sestry.

3
00:00:04,356 --> 00:00:08,231
Myslím, že som rozlúštil ich trojana a
mám adresu. S Barretom tam práve ideme.

4
00:00:08,232 --> 00:00:09,230
Pôjdete s nami.

5
00:00:10,701 --> 00:00:13,390
- Ste v poriadku?
- Dvaja muži. Museli nás sledovať.

6
00:00:13,391 --> 00:00:15,671
- McKay!
- Nie je tu. Vzali ho.

7
00:00:15,672 --> 00:00:17,473
- Dr. McKay.
- Kto ste?

8
00:00:17,474 --> 00:00:19,257
Volám sa Henry Wallace.

9
00:00:19,258 --> 00:00:21,934
Trpí akútnou
lymfocytickou leukémiou.

10
00:00:21,935 --> 00:00:25,368
Sharon sme zaviedli prvý balík
nanitov, ktorý bol hotový.

11
00:00:25,369 --> 00:00:28,766
Postavte nanity na nohy
a nechám vás ísť.

12
00:00:32,945 --> 00:00:35,828
Daidalos, tu Sheppard.
Potrebujeme odvoz.

13
00:00:39,807 --> 00:00:42,116
Pozeral som to včera večer.
Vôbec sa tam nebojovalo.

14
00:00:42,117 --> 00:00:43,543
To prelo, lebo to nie je o bojovaní.

15
00:00:43,544 --> 00:00:45,018
Tak prečo sa
to volá Čepele slávy?

16
00:00:45,019 --> 00:00:47,213
Pretože je to
o čepeliach na korčuliach.

17
00:00:47,841 --> 00:00:51,256
A to je akože skutočný šport.
Muži a ženy tancujú na ľade.

18
00:00:51,257 --> 00:00:52,431
Nanešťastie.

19
00:00:53,049 --> 00:00:55,623
- Vaša planéta je divná.
- To máš recht.

20
00:00:56,249 --> 00:00:57,422
........