1
00:00:13,000 --> 00:00:14,960
Každým okamžikem
očekáváme prohlášení

2
00:00:15,000 --> 00:00:15,640
ve věci Rho-ha,...

3
00:00:15,700 --> 00:00:18,440
...Taelona, podezřelého
z vraždy, která

4
00:00:18,500 --> 00:00:19,640
otřásla veřejným
míněním ve...

5
00:00:19,700 --> 00:00:21,640
...Spojených státech
i na celém světě.

6
00:00:21,700 --> 00:00:24,640
Kamera nainstalovaná
v nemocničním sále kapitána

7
00:00:24,700 --> 00:00:25,640
Lucase Johnsona,...

8
00:00:25,700 --> 00:00:28,440
...zachytila
následující scénu.

9
00:00:28,500 --> 00:00:31,960
Taelonský vědec Rho-ha
zabijí velitele

10
00:00:32,000 --> 00:00:35,160
Johnsona, majora Raymonda
McIntyre'a.

11
00:00:35,200 --> 00:00:38,160
Dokonce nejvyšší stoupenci
Spojenců se domáhají

12
00:00:38,200 --> 00:00:40,440
aby Rho-ha stanul před soudem.

13
00:00:40,500 --> 00:00:43,440
Prezident Thompson pracuje
dnem i nocí, aby

14
00:00:43,500 --> 00:00:46,160
dosáhl kompromisu se
Synodem Taelonů.

15
00:00:46,200 --> 00:00:49,440
Dámy a pánové.
Americký Spojenec

16
00:00:49,500 --> 00:00:55,480
Da'an a také prezident
USA, pan Thompson.

17
00:00:56,000 --> 00:00:59,640
Po dlouhé diskuzi s
prezidentem Thompsonem,

18
00:00:59,700 --> 00:01:05,680
Synod rozhodl,...

19
00:01:06,000 --> 00:01:12,000
...že Rho-ha stane před
pozemským soudem.

20
00:01:13,000 --> 00:01:19,000
Z čeho je Rho-ha obviněný?

21
00:01:21,000 --> 00:01:27,000
Rho-ha byl obviněn
z vraždy.

........