1
00:00:00,940 --> 00:00:02,990
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:04,540 --> 00:00:07,230
- Okamžitě tě odtamtud dostaneme.
- Promiň, Georgi.

3
00:00:07,240 --> 00:00:09,850
Řekni mé sestře, že ji mám ráda.

4
00:00:11,080 --> 00:00:12,440
Zabil jsi Naomi!

5
00:00:12,450 --> 00:00:15,050
Chtěla sem přivést svoje lidi.

6
00:00:15,060 --> 00:00:18,030
A věřte mi, až sem dorazí,
měli bychom být co nejdál.

7
00:00:18,060 --> 00:00:20,930
Jestli chcete přežít,
musíte jít se mnou.

8
00:00:20,940 --> 00:00:23,510
Nikdo s tebou nikam nepůjde Johne.

9
00:00:30,330 --> 00:00:31,120
Co to děláš ?

10
00:00:31,137 --> 00:00:35,090
To, co vždy, Kate-- přežívám.

11
00:00:39,603 --> 00:00:42,112
Ten hrom je teď hlasitější.

12
00:00:58,038 --> 00:00:59,952
Promiň Rone.

13
00:01:00,319 --> 00:01:03,914
Senzory v okruhu pěti
kilometrů nic nezaznamenaly.

14
00:01:05,999 --> 00:01:08,653
Budeš s sebou něco brát ?

15
00:01:09,528 --> 00:01:10,611
Zip.

16
00:01:10,626 --> 00:01:14,213
Snažím se nakouknout tady za
ten hřeben.

17
00:01:14,228 --> 00:01:17,111
Sonar něco našel.

18
00:01:17,126 --> 00:01:19,220
Hej, budeš měnit souřadnice ?

19
00:01:19,237 --> 00:01:21,153
Rozumím.

20
00:01:22,306 --> 00:01:28,781
Podle mapy od toho chlápka
mířím na souřadnice 1-3-7.

21
00:01:29,488 --> 00:01:32,100
Ale nezatajujte dech.

22
00:01:34,247 --> 00:01:38,690
Magnetometer mi tady dole hlásí
hromadu anomálií.

23
00:01:38,707 --> 00:01:40,640
Truhlu plnou dublonů ?

24
........