1
00:00:00,461 --> 00:00:01,954
<i>Jericho...</i>

2
00:00:02,005 --> 00:00:04,302
<i>Malé město v Kansasu,
které přežilo sérii</i>

3
00:00:04,330 --> 00:00:07,539
<i>nukleárních útoků,
které zničily 23 amerických měst</i>

4
00:00:08,202 --> 00:00:09,962
<i>za jediný den.</i>

5
00:00:13,889 --> 00:00:16,975
<i>Tyto útoky narušily a rozštěpily
vládu USA.</i>

6
00:00:17,230 --> 00:00:19,806
<i>A zanechaly naše město
v izolaci od zbytku světa.</i>

7
00:00:20,415 --> 00:00:22,809
- Prosím, pomožte nám.
- Jestli je naše země ve válce,

8
00:00:22,834 --> 00:00:24,002
měli bychom to vědět.

9
00:00:25,850 --> 00:00:29,650
I v nejhorších okamžicích,
je možné najít to nejlepší

10
00:00:29,750 --> 00:00:32,400
v nás a v ostatních.

11
00:00:34,650 --> 00:00:36,950
Robert Hawkins,
agent ...

12
00:00:37,050 --> 00:00:38,500
který měl zastavit útoky,

13
00:00:38,600 --> 00:00:42,700
je nyní pronásledován svým
bývalým šéfem kvůli tajemství, o kterém ví.

14
00:00:43,800 --> 00:00:44,750
- Co to je?

15
00:00:46,250 --> 00:00:47,350
- Atomová bomba.

16
00:00:48,350 --> 00:00:52,550
- To je to, co bylo použito
při útocích. A teď, ty máš poslední.

17
00:00:52,650 --> 00:00:53,450
- Důkaz.

18
00:00:53,550 --> 00:00:57,000
Je to zbraň, ještě teplá,
největšího zločinu v historii.

19
00:00:58,100 --> 00:01:02,500
Nyní, v obklíčení nepřátelským
sousedním městem,

20
00:01:02,600 --> 00:01:04,250
se objevila nová vláda,

21
00:01:04,350 --> 00:01:06,650
s hlavním sídlem
v Cheyenne, Wyoming.

22
00:01:07,150 --> 00:01:10,550
Vláda s novou tváří,
a novou vlajkou.
........