1
00:00:-00,400 --> 00:00:04,150

2
00:00:04,190 --> 00:00:05,800
<i>V minulých dieloch:</i>

3
00:00:05,830 --> 00:00:07,220
Čo to do pekla robíš?

4
00:00:07,260 --> 00:00:12,280
Vieš, že mám to čo potrebuješ a zvyšok ti
dám až keď budem vedieť, že Sofia, LJ

5
00:00:12,310 --> 00:00:13,680
sú v bezpečí.

6
00:00:13,720 --> 00:00:15,670
Stoj, stoj ...

7
00:00:19,390 --> 00:00:22,340
Moja kniha!

8
00:00:22,620 --> 00:00:24,450
Vstávaj!

9
00:00:25,050 --> 00:00:26,280
Čo je to za miesto?

10
00:00:26,320 --> 00:00:28,750
Tu urobíme výmenu ... za našich podmienok.

11
00:00:28,790 --> 00:00:30,810
Opustený sklad 5 míľ dolu po ceste.

12
00:00:30,850 --> 00:00:33,200
Buď tam za 20 minút s mojím synom.

13
00:00:33,230 --> 00:00:35,670
Museli uzavrieť všetky cesty von z Panamy.

14
00:00:35,720 --> 00:00:36,910
Papa, čo budeme robiť?

15
00:00:36,940 --> 00:00:38,890
Whistler stále predstiera,
že je v iba rybárom a všetko toto?

16
00:00:38,910 --> 00:00:41,220
Dobre, ale ak nie je rybár, čo potom je?

17
00:00:41,240 --> 00:00:42,330
Nezaujíma ma, čo hovorí!

18
00:00:42,350 --> 00:00:44,940
Neviem nič o tomto chlapovi
Michaelovi Scofieldovi!

19
00:00:44,960 --> 00:00:46,890
Si si istý, že nechceš zmeniť svoj príbeh ...

20
00:00:46,940 --> 00:00:49,160
Fernando?

21
00:00:49,330 --> 00:00:51,440
Myslím, že tu sa rozlúčim.

22
00:00:55,630 --> 00:00:57,660
Hej! Moja dodávka !

23
00:00:58,360 --> 00:01:00,560
Nie!

24
00:01:01,780 --> 00:01:04,050
Čo teraz urobíme?

25
00:02:50,290 --> 00:02:52,120
........