1
00:00:53,800 --> 00:00:56,570
To sú posledné dve vajíčka.

2
00:01:04,550 --> 00:01:06,530
Z mojej vlastnej poličky na knihy ?

3
00:01:06,540 --> 00:01:07,840
Pomôže ti, aby ti lepšie prešiel čas.

4
00:01:07,850 --> 00:01:09,230
Už som ju čítal.

5
00:01:09,240 --> 00:01:12,600
Možno nájdeš niečo, čo ti predtým uniklo.

6
00:01:15,090 --> 00:01:18,260
Prečo si ma premiestnil
z odpočinkovej miestnosti sem ?

7
00:01:18,270 --> 00:01:21,090
Chcel som ťa mať pod svojou strechou.

8
00:01:24,090 --> 00:01:25,850
A kde držíš svojho druhého väzňa ?

9
00:01:25,860 --> 00:01:27,930
Milesa, myslím ?

10
00:01:28,130 --> 00:01:29,140
Ach, nechceš sa zdôveriť.

11
00:01:29,150 --> 00:01:34,850
Vlastne som dúfal, že by si sa ty zdôveril, Ben,
a povedal mi, kto je ten tvoj špión na lodi.

12
00:01:39,380 --> 00:01:42,810
Cítim s tebou, John. Naozaj.

13
00:01:43,090 --> 00:01:46,290
Stále sa pokúšaš zasadiť smrteľný úder..

14
00:01:47,720 --> 00:01:50,030
Nevedel si nájsť chatrč.

15
00:01:50,040 --> 00:01:51,700
Nemôžeš sa skontaktovať s Jacobom.

16
00:01:51,710 --> 00:01:56,920
Si zúfalý, že nevieš vymyslieť, čo robiť ďalej
dokonca žiadaš mňa o pomoc.

17
00:01:59,160 --> 00:02:02,680
Je to tu, ako za starých čias ...

18
00:02:02,690 --> 00:02:06,230
ibaže som zamknutý v inej miestnosti.

19
00:02:08,170 --> 00:02:11,980
A ty si oveľa viac stratený, ako kedysi.

20
00:02:12,400 --> 00:02:14,590
Viem, o čo sa snažíš.

21
00:02:14,600 --> 00:02:16,090
Nezlepší sa to.

22
00:02:16,100 --> 00:02:16,980
Výborne, John.

23
00:02:16,990 --> 00:02:18,550
Vyvíjaš sa.

24
00:02:18,560 --> 00:02:21,240
Doraňajkoval si už ?

25
........