1
00:00:01,500 --> 00:00:02,960
LOS ANGELES
MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ

2
00:00:03,000 --> 00:00:04,960
/Strážce má čest
spolupracovat se

3
00:00:05,000 --> 00:00:05,960
Spojenci na...

4
00:00:06,000 --> 00:00:12,000
/...realizaci
/cest mezi dimenzemi.

5
00:00:19,000 --> 00:00:22,440
Otec cestoval z Los Angeles
do New Yorku už třikrát.

6
00:00:24,000 --> 00:00:26,440
Není se čeho bát.

7
00:00:26,500 --> 00:00:27,440
Bát se?

8
00:00:27,500 --> 00:00:29,120
Ne.

9
00:00:29,200 --> 00:00:30,440
Tohle je skener.

10
00:00:30,500 --> 00:00:32,440
Zaznamená tvůj genetický
kód, abychom tě mohli

11
00:00:32,500 --> 00:00:33,440
nalézt v meziprostoru.

12
00:00:33,500 --> 00:00:36,160
Nechceme tě ztratit.

13
00:00:36,200 --> 00:00:38,440
Vejdi dovnitř.

14
00:00:38,500 --> 00:00:42,160
/Cesta do Manhattanu trvá
/kolem 10 minut, ale

15
00:00:42,200 --> 00:00:44,160
působí dojmem, že...

16
00:00:44,200 --> 00:00:48,440
/...je to jen chvilka díky
jevu zavěšení v meziprostoru.

17
00:00:53,000 --> 00:00:57,160
Nepouštěj se mé ruky, dobře?

18
00:00:57,200 --> 00:00:58,960
Je zakázáno se dotýkat.

19
00:00:59,000 --> 00:01:01,960
/Strážce vám přeje
šťastnou cestu.

20
00:01:02,000 --> 00:01:08,000
/Toto jdou divy
a výhody nové éry.

21
00:01:19,700 --> 00:01:21,960
/Vítejte v New Yorku.

22
00:01:22,000 --> 00:01:28,000
/Prosíme k východu
po levé straně.

23
00:01:30,200 --> 00:01:33,440
........