1
00:03:08,668 --> 00:03:11,337
Maycomb bylo unavené staré městečko...

2
00:03:11,421 --> 00:03:14,338
už v roce 1932,
kdyžjsem ho poprvé objevovala.

3
00:03:15,967 --> 00:03:17,876
Nějak tam tenkrát bylo větší vedro.

4
00:03:19,220 --> 00:03:22,589
Pánům povadly tvrdé límečky u košil
už v devět hodin ráno.

5
00:03:22,682 --> 00:03:27,593
Dámy se koupalypředpolednem,
ve tři odpoledne po zdřímnutí...

6
00:03:27,687 --> 00:03:30,143
a do večera vypadaly
jako měkké čajové zákusky...

7
00:03:30,231 --> 00:03:32,936
zalitépolevoupotu
a sladkého pudru.

8
00:03:34,778 --> 00:03:38,562
Den trval24 hodin,
ale zdálse mnohem delší.

9
00:03:40,158 --> 00:03:43,491
Nikdo nikam nespěchal, protože nebylo
kamjít a co nakupovat...

10
00:03:43,578 --> 00:03:45,286
a žádnépeníze na nákupy...

11
00:03:45,371 --> 00:03:47,447
přestože okres Maycomb
se nedávno dozvěděl...

12
00:03:47,540 --> 00:03:49,996
že se nemá bát čehojiného,
než strachu samotného.

13
00:03:51,753 --> 00:03:54,623
Toho léta mibylo šest roků.

14
00:03:54,714 --> 00:03:58,297
- Dobrý den, pane Cunningham.
- Dobrý ráno, slečno.

15
00:03:58,384 --> 00:04:02,299
Tatínek se obléká.
Chcete, abych vám ho zavolala?

16
00:04:02,388 --> 00:04:06,256
- Ne, slečno. Nechci obtěžovat.
- To není obtěžování, pane Cunningham.

17
00:04:06,351 --> 00:04:08,758
On vás rád uvidí!
Atiku!

18
00:04:13,566 --> 00:04:15,523
Je tady pan Cunningham.

19
00:04:17,570 --> 00:04:20,488
- Dobrý den, Waltře.
- Dobrý ráno, pane Finch.

20
00:04:20,573 --> 00:04:23,064
Vůbec jsem vás nechtěl obtěžovat.

21
00:04:23,159 --> 00:04:26,160
Přines sem vám tady hikorový ořechy
za to moje dědictví.

22
........