1
00:00:27,640 --> 00:00:28,950
Čo je to?

2
00:00:28,960 --> 00:00:31,200
Rada.
Faraday mi ju nakreslil.

3
00:00:31,210 --> 00:00:33,270
Ty nevieš kde je tvoja loď?

4
00:00:33,790 --> 00:00:35,700
Ja viem kde je.

5
00:00:48,860 --> 00:00:50,990
Prečo letíš priamo
do stredu búrky?

6
00:00:51,010 --> 00:00:54,200
Prečo si nesadneš dozadu a
nenecháš ma robiť si moju prácu?

7
00:01:02,230 --> 00:01:03,930
Je to Penelope?

8
00:01:05,610 --> 00:01:08,860
Ona povedala Charliemu že
nevie nič o tej lodi, mám pravdu?

9
00:01:08,870 --> 00:01:09,910
Máš.

10
00:01:09,920 --> 00:01:12,220
Čo sa presne chystáš zistiť,
keď sa tam dostaneme?

11
00:01:12,230 --> 00:01:13,820
Odpovede.

12
00:01:40,090 --> 00:01:41,640
Držte sa!

13
00:01:44,400 --> 00:01:47,030
Vstaňte!

14
00:01:47,040 --> 00:01:49,810
Pohyb! Pohyb! Pohyb!

15
00:01:51,260 --> 00:01:54,330
Na čo čakáš, vojak?

16
00:01:59,140 --> 00:02:01,290
Čo sa deje, Hume?

17
00:02:01,300 --> 00:02:03,900
Nebolo ma počuť?

18
00:02:03,910 --> 00:02:06,440
Prepáčte, pane. Ja som...
... mal sen, pane.

19
00:02:06,450 --> 00:02:07,920
Tak ty si mal sen?

20
00:02:07,930 --> 00:02:09,460
A o čom sa ti snívalo.

21
00:02:09,470 --> 00:02:13,800
Vezme ťa na dlhú prechádzku,
keď mi to nepovieš.

22
00:02:16,780 --> 00:02:21,600
Bol som v helikoptére, pane a
bola tam búrka, pane.

23
00:02:22,120 --> 00:02:23,780
A...

........