1
00:00:00,311 --> 00:00:01,773
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,075 --> 00:00:04,451
Jsem Major Beck,
desátá horská divize.

3
00:00:04,491 --> 00:00:07,312
Chci abyste byl můj spojovník
s obyvately Jericha.

4
00:00:07,352 --> 00:00:09,864
Jak pokračuje vaše hledání Sarah Masonové?

5
00:00:10,619 --> 00:00:13,806
Posílám vám soukromého dodavatele,
který zná to okolí

6
00:00:13,846 --> 00:00:16,654
a postará se o každodenní řízení města

7
00:00:16,694 --> 00:00:18,387
pokud ji nenajdete.

8
00:00:18,498 --> 00:00:20,291
Ahoj Dale!
Kdes to všechno sehnal?

9
00:00:20,331 --> 00:00:23,854
Missouri, Nebraska... Narazili jsme na pár velkých
obchodních středisek v regioně.

10
00:00:23,894 --> 00:00:24,902
Co se tady děje?

11
00:00:24,942 --> 00:00:26,673
Doslechli jsme se, že poslední dodávka
pana Turnera

12
00:00:26,713 --> 00:00:28,633
obsahuje nějaký kontraband.

13
00:00:28,673 --> 00:00:31,268
Toto všechno se pošle zpět do Cheyenne
na přerozdělení.

14
00:00:31,308 --> 00:00:33,576
Všechny západní státy spolupracují s Cheyenne.

15
00:00:33,616 --> 00:00:35,409
Jsou silní a silnější.

16
00:00:35,449 --> 00:00:36,637
Toto je naše nová mise:

17
00:00:36,677 --> 00:00:39,436
Odhalit tajemství Cheyenne předtím než
ovládnou celou zemi.

18
00:00:39,543 --> 00:00:42,179
Mám důkaz, který může celý zločin odhalit.

19
00:00:42,219 --> 00:00:43,606
Mám jednu z těch bomb.

20
00:00:43,646 --> 00:00:46,016
Mimi, toto je Trish Merrick.
Je z Jennings & Rall.

21
00:00:46,376 --> 00:00:48,449
Nemůžu se té práce dočkat.

22
00:00:48,489 --> 00:00:51,532
Nevěřil bys jak organizovanílidé v
Jennings & Rall jsou.

23
00:00:51,572 --> 00:00:52,481
........