1
00:00:00,120 --> 00:00:02,210
V predchádzajúcich dieloch ...

2
00:00:02,620 --> 00:00:03,260
Kto si ?

3
00:00:04,310 --> 00:00:06,230
Som tu, aby som vás zachránila.

4
00:00:08,240 --> 00:00:11,840
Skoro som zahynula pri zoskoku z helikoptéry
pretože ste nás žiadali o pomoc.

5
00:00:11,850 --> 00:00:15,560
Klame a nech sem prišli po čokoľvek,
nie sme to my.

6
00:00:16,300 --> 00:00:17,330
Je to z vašej helikoptéry ?

7
00:00:17,340 --> 00:00:20,990
Áno, áno, áno, oni ... zmenšovali hmotnosť.

8
00:00:21,000 --> 00:00:22,279
Načo je to ?

9
00:00:22,290 --> 00:00:25,020
Záchrana vás a vašich ľudí ...

10
00:00:25,029 --> 00:00:28,520
nemožno povedať, že je prvoradým cieľom.

11
00:00:28,529 --> 00:00:30,220
Potom teda čo ?

12
00:00:52,120 --> 00:00:52,990
Ahoj.

13
00:00:53,000 --> 00:00:54,400
Prepáčte, meškám.

14
00:00:54,410 --> 00:00:56,010
Vy musíte byť doktorka Burkeová.

15
00:00:56,019 --> 00:00:57,949
- Juliet.
- Juliet.

16
00:00:57,960 --> 00:00:59,710
Ja som Harper Stanhopeová.

17
00:00:59,720 --> 00:01:01,559
Prosím, posaďte sa.

18
00:01:04,290 --> 00:01:07,970
Dnes ide iba o prvé stretnutie,
aby sme sa navzájom spoznali.

19
00:01:07,980 --> 00:01:13,190
Prosím, neberte to v zlom,
ale ja naozaj nepotrebujem terapiu.

20
00:01:13,570 --> 00:01:17,260
Čo takto nazývať to "rozprávanie sa",
namiesto "terapia" ?

21
00:01:18,880 --> 00:01:20,750
Dobre.
- Dobre.

22
00:01:20,760 --> 00:01:22,870
Porozprávajme sa.

23
00:01:23,250 --> 00:01:26,300
Takže, boli ste tu týždeň.

24
........