1
00:00:27,240 --> 00:00:28,520
Čo je to ?

2
00:00:28,560 --> 00:00:30,809
Ťahák. Faraday mi to nakreslil.

3
00:00:30,810 --> 00:00:33,389
Nevieš, kde je vaša loď ?

4
00:00:33,390 --> 00:00:35,470
Viem kde je.

5
00:00:47,960 --> 00:00:50,109
Prečo letíš priamo do centra búrky ?

6
00:00:50,110 --> 00:00:57,790
A prečo ty nesedíš vzadu
a nenecháš ma robiť svoju prácu, čo ?

7
00:01:01,330 --> 00:01:03,010
To je Penelope?

8
00:01:04,710 --> 00:01:07,969
Povedala Charliemu, že nevie nič
o tej lodi, je tak ?

9
00:01:07,970 --> 00:01:08,370
Áno.

10
00:01:09,020 --> 00:01:11,329
Čo čakáš že nájdeš, keď tam dorazíš ?

11
00:01:11,330 --> 00:01:12,290
Odpovede.

12
00:01:38,190 --> 00:01:39,870
Drž sa !

13
00:01:42,500 --> 00:01:43,940
Hore sa, na tie vaše zasrané nohy !

14
00:01:45,140 --> 00:01:47,780
Pohyb ! Pohyb ! Pohyb !

15
00:01:49,360 --> 00:01:51,680
Na čo čakáš, Hume ?

16
00:01:57,240 --> 00:01:59,080
O čo ide, Hume ?

17
00:01:59,400 --> 00:02:01,960
Nepočul si ma ?

18
00:02:02,010 --> 00:02:04,549
Prepáčte, pane. Ja som ...
snívalo sa mi, pane.

19
00:02:04,550 --> 00:02:06,029
Snívalo sa ti, že ?

20
00:02:06,030 --> 00:02:07,569
A o čom bol tej tvoj sen,

21
00:02:07,570 --> 00:02:12,770
že ťa tak zaujal, aby ti toľko trvalo
postaviť sa na svoju značku ?

22
00:02:14,480 --> 00:02:19,819
Bol som v helikoptáre, pane,
a bola búrka, pane.

23
00:02:19,820 --> 00:02:20,460
A ...

24
00:02:21,490 --> 00:02:24,179
Zvyšok si nepamätám, pane.
........