1
00:00:00,000 --> 00:00:01,670
V minulých dieloch ste videli:

2
00:00:40,150 --> 00:00:42,410
Dnes vás všetkých požiadam,

3
00:00:42,460 --> 00:00:46,200
aby ste sa pridali k dosiahnutiu cieľa,
ktorý je väčší než čokoľvek.

4
00:00:46,680 --> 00:00:48,480
V stávke je toho veľa.

5
00:00:49,040 --> 00:00:52,660
Ale verím, že odvaha američanov
dokáže zmeniť túto krajinu,

6
00:00:52,900 --> 00:00:55,900
a preto je mi cťou, že môžem byť
súčasťou tohto úsilia

7
00:00:55,960 --> 00:00:59,040
ako kandidát na prezidenta
Spojených štátov amerických.

8
00:00:59,540 --> 00:01:03,250
Keď tu dnes vidím svojich kolegov
a veteránov z vojny,

9
00:01:03,320 --> 00:01:06,920
pripomína mi to skutočnosť, že čo
som sa naučil o tom byť američanom

10
00:01:06,970 --> 00:01:09,860
som sa naučil na mieste,
ďaleko od rodnej krajiny

11
00:01:09,920 --> 00:01:13,100
na palube helikoptéry v Golfskom zálive.

12
00:01:13,160 --> 00:01:14,980
A keď sme sa vrátili domov,

13
00:01:15,030 --> 00:01:17,150
až vtedy sme pochopili frázu--

14
00:01:17,200 --> 00:01:19,010
"Každý deň je výnimočný."

15
00:01:23,010 --> 00:01:26,000
Nie, to teda nie. Nie.
Kto to napísal?

16
00:01:26,060 --> 00:01:27,530
Pretože Boh vie, že to tak nebolo.

17
00:01:27,590 --> 00:01:29,640
Myslím, že si musíme zobrať
15 minút pauzičku.

18
00:01:29,710 --> 00:01:31,020
Myslela si frázu:
zobrať si oddychový čas.

19
00:01:31,080 --> 00:01:34,030
Nie, myslím, že to bude trvať 15 minút .

20
00:01:38,490 --> 00:01:41,050
Myslel som si, že nespomenieme tú
sprostú helikoptéru.

21
00:01:41,100 --> 00:01:43,520
Nechápem, ako si nadobudol
ten dojem,

22
00:01:43,590 --> 00:01:47,100
vzhľadom k celému prejavu, ktorý sa točí
okolo hrdinstva tvojej
........