1
00:00:00,200 --> 00:00:01,960
V minulých dieloch ste videli:

2
00:00:41,465 --> 00:00:43,291
Toto sú všetci senátorovi
spolužiaci a spolubývajúci.

3
00:00:43,336 --> 00:00:44,383
Proste vypočuj všetkých,

4
00:00:44,385 --> 00:00:47,070
a uisti sa, že na nás nečaká neskôr nejaké prekvapenie.
Nejaké konkrétne prekvapenie?

5
00:00:47,098 --> 00:00:49,683
Stretnutie so štetkami, experimenty s drogami,

6
00:00:49,705 --> 00:00:51,840
nečistá kupa pozemku--
niežeby teda niečo z toho spáchal

7
00:00:51,865 --> 00:00:53,180
mali by sme vedieť o
každej nevinnej maličkosti

8
00:00:53,205 --> 00:00:55,312
ktoré by mohol protikandidát nafúknuť.

9
00:00:55,336 --> 00:00:56,230
Musíme všetko podchytiť.

10
00:00:56,257 --> 00:00:57,803
Je to jediný spôsob, ako
v budúcnosti bojovať

11
00:00:57,827 --> 00:01:00,402
a rýchlo zareagovať, ak by
náhodou niečo vyšlo na povrch.

12
00:01:00,427 --> 00:01:01,880
Asi začínam neznášať politiku.

13
00:01:01,908 --> 00:01:03,091
-Koho preveruješ ty?
-Rodinu.

14
00:01:03,118 --> 00:01:05,453
Práve som strávil dva dni
počúvaním bývalej manželky.

15
00:01:05,478 --> 00:01:06,760
Vážne? Vážne?

16
00:01:06,786 --> 00:01:09,103
-A čo ti...
-Nič dôležité.

17
00:01:09,128 --> 00:01:10,682
V poriadku.

18
00:01:10,708 --> 00:01:11,833
Ďakujem za pomoc.

19
00:01:11,855 --> 00:01:13,752
Dobre, uži si to.

20
00:01:13,778 --> 00:01:16,101
Áno. Juchú.

21
00:01:16,126 --> 00:01:21,002
Takže žiadne drogy, podvádzanie pri skúčkach,
žiadne zvláštne rituály?

22
00:01:21,017 --> 00:01:22,943
Nič, o čom by som vedel.

23
00:01:22,967 --> 00:01:24,593
........