1
00:00:06,687 --> 00:00:08,200
<i>V minulých dieloch ste videli:</i>

2
00:00:08,407 --> 00:00:10,318
Nikto nie je zrovna nadšený tým, že si stratil Carricka.

3
00:00:10,527 --> 00:00:14,520
Asi ťa budem musieť zobrať niekam stranu a
poriadne ťa prefackať.

4
00:00:14,727 --> 00:00:19,596
Claudia Jean, väčšinou trvá ľuďom hodinu, kým
začnú nenávidieť mňa a všetko čo reprezentujem.

5
00:00:19,807 --> 00:00:22,446
Preberá Angela Blake Legislatívne záležitosti?

6
00:00:22,647 --> 00:00:24,239
Ja sa len snažím ustáť tento týždeň.

7
00:00:24,447 --> 00:00:26,165
Počul si o predsedovi súdneho senátu?

8
00:00:26,327 --> 00:00:28,716
Predsedal fiktívnemu akademickému súdu počas študentskej súťaže na NY University.

9
00:00:28,887 --> 00:00:30,206
Myslel si, že je na Najvyššom súde.

10
00:00:30,367 --> 00:00:32,676
My proste nemôžeme spustiť New Deal.
Čo tak bojovať o ten starý...

11
00:00:32,887 --> 00:00:35,720
...namiesto toho, aby sme sa handrkovali
s republikánmi o to, kde a komu uberieme?

12
00:00:38,287 --> 00:00:41,563
<i>Vieš čo je toto? To je Korematsu.
teraz prevláda naláda typu Korematsu.</i>

13
00:00:41,767 --> 00:00:43,678
Ale no tak, veď systematicky napádajú--

14
00:00:43,887 --> 00:00:46,447
vy tvrdíte, že o to nie je
žiadny pádny vládny záujem?

15
00:00:46,647 --> 00:00:49,480
Musí existovať nejaká menej diskriminačná cesta,
ako...

16
00:00:49,687 --> 00:00:52,155
...prešacovávať každého Toma, Dicka a Hamida.

17
00:00:52,367 --> 00:00:55,564
Netvrdil by som, že Tom je Arabské meno.

18
00:00:56,247 --> 00:00:57,646
<i>Znova tu máme Korematsu.</i>

19
00:00:57,847 --> 00:01:00,725
<i>Určite tam bol pádny dôvod, prečo
Korematsu dopadlo takto.</i>

20
00:01:00,927 --> 00:01:03,487
Okay, takže ty obraňuješ
tú japonskú internáciu?

21
00:01:03,687 --> 00:01:06,599
Nabudúce mi povieš, že Dred Scott zmizol,
keď hľadal l-95.

22
00:01:06,807 --> 00:01:09,116
Vieš, že je to riskantné.
Prestaň už s tým.

23
........