1
00:00:01,120 --> 00:00:04,040
Transport Von Braun
žádá o přistání.

2
00:00:04,240 --> 00:00:07,320
Transport Von Braun,
máte volné přístaviště 7.

3
00:00:07,640 --> 00:00:11,840
Rozumím, řízení Babylonu.
Přistáváme v přístavišti 7.

4
00:00:12,040 --> 00:00:15,440
Transport Von Braun,
následujte maják 5.

5
00:00:15,640 --> 00:00:18,320
Potvrzuji, ukotvujeme.

6
00:00:18,720 --> 00:00:24,320
- Potřebujete pomoc s vykládkou?
- Ne, vezmeme jen pasažéry.

7
00:00:29,720 --> 00:00:32,440
Jídlo se lépe stráví,
když ho rozžvýkáte.

8
00:00:32,640 --> 00:00:36,040
Už jsem viděl jíst i vás.
Nemáte pocit, že vidíte sebe?

9
00:00:36,120 --> 00:00:39,240
Komandére,
překvapuje mě, že vás tu vidím.

10
00:00:39,320 --> 00:00:44,120
Nepřivítáte našeho hosta?
Jeho loď právě přistává.

11
00:00:44,320 --> 00:00:47,320
Chceme být mezi prvními
co mu prokáží poctu.

12
00:00:47,520 --> 00:00:48,840
Neinformovali mě.

13
00:00:49,040 --> 00:00:52,040
Stihnete se ještě převléci
když si pospíšíte.

14
00:00:53,040 --> 00:00:56,440
Představte si,
že sem přijde takový člověk.

15
00:00:56,640 --> 00:01:00,040
Nesmíme ho nechat čekat.

16
00:01:01,440 --> 00:01:03,240
Vezmu to za vás.

17
00:01:03,320 --> 00:01:07,840
Neměli bychom tam postavit čestnou
stráž, když je to tak vzácná návštěva.

18
00:01:08,040 --> 00:01:09,640
Máte ji.

19
00:01:16,840 --> 00:01:19,120
Jinxo! Vyhýbáš se mi.

20
00:01:21,120 --> 00:01:24,640
Máš proti mně něco?
Nepomohl jsem ti?

21
00:01:24,720 --> 00:01:26,320
Nepůjčoval jsem ti peníze?

22
00:01:26,440 --> 00:01:31,040
Ano, byl jste skvělý. Perfektní.
Jsem vám zavázaný.

23
00:01:31,240 --> 00:01:34,720
Tak teď se odvděč.

24
00:01:34,840 --> 00:01:40,840
Bezpečnost přede mnou zavírá dveře.
Potřebuju otevřít několik koridorů.

25
00:01:40,920 --> 00:01:43,240
Pomáhal si to tu stavět.

26
00:01:43,320 --> 00:01:46,840
Znáš to tady lépe
než kdokoli jiný.

27
00:01:46,920 --> 00:01:49,240
Moc toho nevím, Deuce.

28
00:01:49,440 --> 00:01:53,040
Pracoval jsem jen na konstrukci.
Na základní struktuře.

29
00:01:53,240 --> 00:01:58,440
To co chcete je....
S tím nechci nic mít.

30
00:01:58,520 --> 00:02:00,240
Tak to je zlé.

31
00:02:00,440 --> 00:02:04,320
Musím si ty informace
koupit někde jinde.

32
00:02:04,520 --> 00:02:09,240
Ale ty budeš muset zaplatit
svoje staré dluhy. I s úroky.

33
00:02:09,320 --> 00:02:10,840
100 000 kreditů.

34
00:02:10,920 --> 00:02:12,440
Cože?

35
00:02:12,640 --> 00:02:15,040
Nemůžu! Nikdo tolik nemá.

36
00:02:15,920 --> 00:02:19,320
Samozřejmě, že můžeš!
Ukážu ti proč můžeš.

37
00:02:25,240 --> 00:02:28,120
Jmenuje se Mirriam Runningdearová.

38
00:02:28,320 --> 00:02:32,920
Stěžovala si na mne ombudsmanovi.
Chtěla proti mně i svědčit.

39
00:02:33,240 --> 00:02:38,920
Nechápe, že je to chyba.
Někteří lidé jsou nepoučitelní.

40
00:02:55,040 --> 00:02:57,920
Už to chápeš, Jinxo?

41
00:02:59,440 --> 00:03:00,640
Dobře!

42
00:03:00,840 --> 00:03:06,040
Dávám ti 300 cyklů
aby jsi splatil dluh...

43
00:03:06,240 --> 00:03:08,240
a nebo dodal informace.

44
00:03:08,320 --> 00:03:11,520
300 cyklů!
To je vše, co ti dávám.

45
00:03:11,920 --> 00:03:16,640
Protože do té doby bude zase hladový.

46
00:03:18,640 --> 00:03:22,040
Že, velvyslanče Koshi?

47
00:03:24,120 --> 00:03:27,520
Stalo se to na úsvitu
třetího tisíciletí lidstva...

48
00:03:27,640 --> 00:03:30,520
... 10 let po válce s Minbary.

49
00:03:30,720 --> 00:03:33,920
Projekt Babylon
byl uskutečněním dávného snu.

50
00:03:34,040 --> 00:03:37,040
Jeho cíl: vytvoření místa,
kde by pozemšťané

51
00:03:37,240 --> 00:03:40,840
a mimozemšťané žili v míru
a řešili svoje neshody...

52
00:03:41,040 --> 00:03:43,920
Poskytl útočiště,
domov daleko od domova...

53
00:03:44,040 --> 00:03:47,920
...diplomatům, podnikatelům,
poutníkům, podvodníkům i tulákům.

54
00:03:48,840 --> 00:03:52,920
Pozemšťané a mimozemšťané,
spolu v 2,500,000 tunách kovu

55
00:03:53,120 --> 00:03:57,120
...rotujícího a osamoceného
v tmavém a nekonečném prostoru.

56
00:03:58,240 --> 00:04:00,240
Je to bezpečné místo pro život ?

57
00:04:00,440 --> 00:04:02,640
Je to naše jediná naděje
na zachování míru.

58
00:04:03,320 --> 00:04:06,920
Toto je příběh poslední
ze stanic Babylon.

59
00:04:07,120 --> 00:04:09,320
Je rok 2258.

60
00:04:09,520 --> 00:04:12,320
Místo se nazývá Babylon 5.

61
00:04:49,500 --> 00:04:52,640
- - = G R Á L = - -
G R A I L

62
00:04:52,800 --> 00:04:56,640
Za několik dní se můj
pradědeček vrátil do města...

63
00:04:56,800 --> 00:05:00,440
...a tvrdil, že ho na svoji loď
vzali mimozemšťané.

64
00:05:00,640 --> 00:05:05,040
Drželi ho tam dva dny a dělali na
něm pokusy, píchali do něho jehly.

65
00:05:05,240 --> 00:05:08,320
- K věci, pane Flinne.
- Už jsem skoro u toho.

66
00:05:08,440 --> 00:05:10,920
Každý si myslel, že mu přeskočilo.

67
00:05:11,120 --> 00:05:14,720
Nemohl sehnat práci,
Jeho dětem se smáli.

68
00:05:14,800 --> 00:05:17,920
Nikdo mu nevěřil.
Proto jsem tady.

69
00:05:18,120 --> 00:05:20,400
V archívech jsme našli důkaz...

70
00:05:20,440 --> 00:05:24,640
...že jeho pradědeček
unesl mého pradědečka.

71
00:05:24,800 --> 00:05:27,840
Žádám náhradu škody.

72
00:05:28,040 --> 00:05:29,240
Co vy na to?

73
00:05:33,320 --> 00:05:36,720
Můžete mi sem
okamžitě poslat tlumočníka?

74
00:05:36,920 --> 00:05:40,520
Proč takové případy nikdy
nedostává ombudsman Zimmerman?

75
00:05:40,840 --> 00:05:42,920
Jen já.

76
00:05:45,120 --> 00:05:48,440
Opakuji, transport Von Braun
přistál v přístavišti 7.

77
00:05:48,640 --> 00:05:52,240
Prosíme cestující
aby se připravili na proclení.

78
00:06:01,840 --> 00:06:03,440
To je on.

79
00:06:03,640 --> 00:06:07,120
- Už jste se setkali?
- Ne, ale vypadá na to.

80
00:06:09,720 --> 00:06:13,240
Máme tu čest
přivítat pana Aldouse Gajica?

81
00:06:13,440 --> 00:06:18,120
Velvyslankyně Delennová. Nečekal jsem,
že mě přivítá tak důležitá osobnost.

82
00:06:18,440 --> 00:06:20,720
Je to pro mne velká čest.

83
00:06:21,440 --> 00:06:26,840
- Vy asi budete Lennier?
- Ano, velmi mě těší.

84
00:06:28,120 --> 00:06:30,320
Toto je komandér Sinclair.

85
00:06:30,440 --> 00:06:33,240
Toto je velitel bezpečnosti
pan Garibaldi.

86
00:06:33,440 --> 00:06:36,520
- Je mi líto, pane Gajici, ale...
- Stačí Aldous, prosím.

87
00:06:36,720 --> 00:06:39,520
Nikdo mi neoznámil, že přiletíte
ani proč.

88
00:06:39,640 --> 00:06:41,320
To je jen moje chyba.

89
00:06:41,520 --> 00:06:45,320
Neboť moje poslání se netýká Země,
zapomněl jsem vás informovat.

90
00:06:45,520 --> 00:06:50,120
Ale zaslal jsem informace velvyslancům,
aby pomohli mé misi až dorazím.

91
00:06:50,520 --> 00:06:51,720
A ta je?

92
00:06:51,920 --> 00:06:55,000
Hledám
posvátnou Nádobu Znovuzrození.

93
00:06:55,200 --> 00:06:59,200
Známou také jako Číše Bohyně.

94
00:06:59,400 --> 00:07:02,600
Ale známější pod jménem...

95
00:07:03,120 --> 00:07:05,600
Svatý Grál.

96
00:07:07,320 --> 00:07:09,600
Svatý Grál?

97
00:07:12,520 --> 00:07:17,800
Jako u krále Artuše?
Poslední večeře?

98
00:07:18,000 --> 00:07:20,800
Má mnoho jmen,
ale jen jedno poslání.

99
00:07:21,400 --> 00:07:25,120
Znovuzrození a záchranu lidstva.

100
00:07:25,200 --> 00:07:28,000
Můj řád hledá Grál už tisíciletí.

101
00:07:28,200 --> 00:07:33,720
Protože na Zemi jsme už všechno
prozkoumali, hledám v dalších světech.

102
00:07:33,920 --> 00:07:36,400
Proto jsem požádal
o pomoc velvyslance.

103
00:07:36,600 --> 00:07:41,600
- O jakou pomoc?
- Požádal jsem je jen o informace.

104
00:07:41,800 --> 00:07:45,120
Mám k dispozici
všechny prostředky řádu protože...

105
00:07:45,200 --> 00:07:47,720
teď jsem já sám celým řádem.

106
00:07:47,920 --> 00:07:50,920
Pokud o tom pochybujete,
můžete si to ověřit.

107
00:07:51,120 --> 00:07:56,720
Těším se na setkání
ve sjednaném čase, ctěný poutníku.

108
00:07:57,400 --> 00:08:02,800
Komandére, nerad obtěžuji, ale musím
si vyměnit pár kreditů. Pomůžete mi?

109
00:08:03,320 --> 00:08:06,720
Pan Garibaldi
vám ukáže směnárenský automat.

110
00:08:06,920 --> 00:08:08,800
Pane Garibaldi?

111
00:08:11,200 --> 00:08:14,800
Pan Garibaldi bude poctěný.
Tudy.

112
00:08:16,920 --> 00:08:21,720
Komandére, jsem zmatená
vaší reakcí na pana Gajica.

113
00:08:21,920 --> 00:08:24,320
Co máte proti jeho misi?

114
00:08:24,520 --> 00:08:29,000
Na zemi je Grál jen mýtem.
Pohádkou pro děti.

115
00:08:29,200 --> 00:08:32,720
Ale když se někdo
celý život věnuje jeho hledání....

116
00:08:32,920 --> 00:08:34,920
Nebere se to moc vážně.

117
00:08:35,120 --> 00:08:36,800
Jak smutné.

118
00:08:37,000 --> 00:08:40,800
Je to svatý muž. Skutečný poutník.

119
00:08:41,000 --> 00:08:45,520
V naší kultuře skutečného poutníka
přijímáme a pokorou a respektem.

120
00:08:46,000 --> 00:08:49,120
Nezáleží na tom,
zda jeho Grál skutečně existuje.

121
00:08:49,200 --> 00:08:53,120
Jde o to, že se snaží dosáhnout
dokonalosti své duše.

122
00:08:53,200 --> 00:08:55,520
A záchranu své rasy.

123
00:08:55,600 --> 00:08:58,520
Že nikdy
nepochybuje a neztratil víru.

124
00:08:58,720 --> 00:09:02,800
Přeji mu štěstí.
Je to asi náš jediný skutečný poutník.

125
00:09:03,000 --> 00:09:07,800
Asi se neznáte tak dobře,
jak si myslíte.

126
00:09:14,400 --> 00:09:15,600
Sinclair.

127
00:09:15,800 --> 00:09:20,000
Přijďte hned na ošetřovnu.
Máme tu další oběť.

128
00:09:26,800 --> 00:09:32,200
Jinxo! Dejte to sem.
Nic lepšího neumíte.

129
00:09:32,400 --> 00:09:33,720
Potřebuju peníze.

130
00:09:33,920 --> 00:09:36,600
Ano, ano, ano.
Ten starý příběh.

131
00:09:37,120 --> 00:09:38,800
Pan Gajici?

132
00:09:42,400 --> 00:09:44,400
Najděte si
na své peníze lepší místo.

133
00:09:44,520 --> 00:09:47,720
Pojďte se mnou,
než to ombudsman vyřeší.

134
00:09:48,320 --> 00:09:51,720
- Raději ne.
- Trvám na tom, jste svědek.

135
00:09:52,400 --> 00:09:54,720
Nebude to trvat dlouho.

136
00:09:58,400 --> 00:10:02,800
Našli ji v podpalubí jako
ty předtím. Ty samé příznaky.

137
00:10:03,000 --> 00:10:07,200
Totální nedostatek mozkové aktivity
spojené s pamětí a nebo osobností.

138
00:10:07,400 --> 00:10:11,800
Zkratované synapse sotva udržují
v chodu autonomní funkce.

139
00:10:12,000 --> 00:10:14,200
Neznám stroj, který by to spůsobil.

140
00:10:14,400 --> 00:10:16,400
Zachráníte ji?

141
00:10:16,600 --> 00:10:19,720
Našli jsme ji krátce po vymazání,
proto je tu malá šance.

142
00:10:19,880 --> 00:10:23,880
Ale ztratila celou životní zkušenost.
Musí projít od dětství po dospělost.

143
00:10:24,120 --> 00:10:26,200
Nebude to lehké.

144
00:10:27,000 --> 00:10:30,120
Další s vymazaným mozkem.

145
00:10:30,320 --> 00:10:32,320
Nechte mě vyčistit podpalubí.

146
00:10:32,520 --> 00:10:35,800
Když vyšlu 9/10 svých lidí,
je po zločinu za pár dní.

147
00:10:36,000 --> 00:10:40,120
Většinou tam žijí lidé,
kteří hledají nový život a nebo práci.

148
00:10:40,320 --> 00:10:43,400
A když ho nenašli,
nemají na cestu zpět.

149
00:10:43,600 --> 00:10:46,000
Chcete je vyhodit
přetlakovou komorou?

150
00:10:46,200 --> 00:10:48,720
Nechme toho.
Kdo je oběť?

151
00:10:49,120 --> 00:10:50,520
Byla to....

152
00:10:51,320 --> 00:10:53,600
Mirriam Runningdearová.

153
00:10:54,200 --> 00:10:55,600
Co?

154
00:10:59,800 --> 00:11:01,600
K čertu.

155
00:11:01,720 --> 00:11:04,200
Měla obchod v červené 26.

156
00:11:04,920 --> 00:11:09,200
Jako jediná měla odvahu svědčit
proti Deuceovi o jeho vydírání.

157
00:11:09,400 --> 00:11:13,400
Dnes je přelíčení a on se z
toho dostane, protože ona leží tady.

158
00:11:13,600 --> 00:11:17,120
Neříkejte, že je to náhoda.
Můžu to místo vyčistit?

159
00:11:17,200 --> 00:11:21,800
Oznamte ombudsmanovi tuto špatnou zprávu.
Na podpalubí se podíváme později.

160
00:11:22,000 --> 00:11:24,600
Potřebuju informace
o tom, co způsobuje tento stav.

161
00:11:24,800 --> 00:11:27,600
A musím vědět,
zda to má spojitost s Deuceom.

162
00:11:27,720 --> 00:11:29,720
A pokud má?

163
00:11:30,200 --> 00:11:32,320
Podáme si ho.

164
00:11:35,600 --> 00:11:38,200
Thomasi Jordane.

165
00:11:40,120 --> 00:11:45,600
Toto je vaše třetí zatčení
za drobnou a nešikovnou krádež.

166
00:11:45,720 --> 00:11:49,000
Máte dobrou pověst jako konstruktér
v nulové gravitaci...

167
00:11:49,200 --> 00:11:52,200
...na všech
Babylonských stanicích.

168
00:11:52,400 --> 00:11:57,200
Mohl byste si najít dobré
zaměstnání na tuctu stanic.

169
00:11:57,400 --> 00:12:00,400
Vzhledem k tomu budu shovívavý.

170
00:12:01,120 --> 00:12:06,000
Odletíte nejbližším spojem
na náklady úřadu ombudsmana.

171
00:12:06,200 --> 00:12:11,000
Máte zákaz vrátit se na tuto
stanici po dobu pěti let.

172
00:12:11,200 --> 00:12:13,800
To nemůžete udělat!
Musím tu zůstat!

173
00:12:14,000 --> 00:12:17,600
Dejte mě do vězení!
Dejte mi čistit záchody!

174
00:12:17,800 --> 00:12:22,400
Musím tu zůstat,
nebo to bude konec této stanice!

175
00:12:22,600 --> 00:12:24,400
Jako těch předešlých.

176
00:12:24,600 --> 00:12:28,400
- Ombudsmane, můžu něco říci?
- Přistupte.

177
00:12:32,800 --> 00:12:34,120
Ano?

178
00:12:43,400 --> 00:12:47,200
Ačkoli nebývá zvykem
abych měnil svoje rozhodnutí.

179
00:12:47,400 --> 00:12:50,800
Odvolávám co jsem vyhlásil
a odevzdávám Thomase...

180
00:12:51,000 --> 00:12:56,120
...do blahodárné péče
Aldousa Gajica.

181
00:13:04,600 --> 00:13:08,600
Jinxo, zbývá 240 cyklů!

182
00:13:14,120 --> 00:13:16,920
Desmonde Muzyshenko.

183
00:13:17,720 --> 00:13:21,480
Jste obžalovaný z vydírání.
Přiznáváte se?

184
00:13:22,000 --> 00:13:23,600
Jsem nevinný.

185
00:13:23,800 --> 00:13:26,480
Může
Mirriam Runningdearová předstoupit?

186
00:13:26,680 --> 00:13:31,480
Mirriam je v nemocnici, sotva žije.
Vymazali jí mozek.

187
00:13:31,600 --> 00:13:35,480
Chápu. Máte nějaké další důkazy?

188
00:13:35,680 --> 00:13:39,600
- Nepřímé, předložené předtím...
- Nestačí.

189
00:13:39,800 --> 00:13:44,680
Je mi líto,
ale nemůžu pokračovat bez svědka.

190
00:13:44,880 --> 00:13:46,680
Případ se zamítá!

191
00:13:46,800 --> 00:13:49,680
Proč jste mi pomohl?
Nikdy jsem vás neviděl.

192
00:13:49,880 --> 00:13:52,600
Břemeno bližního
je i mým břemenem.

193
00:13:52,800 --> 00:13:57,080
Rád bych věděl
proč nemůžete opustit tuto stanici.

194
00:13:57,200 --> 00:14:01,480
Pokud odejdu, vybuchne, zmizne
nebo se s ní stane něco hrozného.

195
00:14:01,680 --> 00:14:07,000
Tak se smějte. Všichni se smějí.
Ale je to pravda. Kletba Babylonu.

196
00:14:07,200 --> 00:14:10,800
Nesměju se.
Já posedlosti rozumím.

197
00:14:11,000 --> 00:14:15,400
Sám jsem strávil většinu života
hledáním něčeho, čemu nikdo jiný nevěří.

198
00:14:15,600 --> 00:14:18,600
A budu hledat až do své smrti.

199
00:14:18,800 --> 00:14:22,000
Myslím, že bych vás měl varovat.

200
00:14:22,200 --> 00:14:25,480
Za 200 cyklů na mě Deuce
poštve své zabijáky.

201
00:14:25,680 --> 00:14:28,480
Až se to stane,
slibte mi, že odejdete ze stanice.

202
00:14:28,680 --> 00:14:31,600
Udělejte všechno co můžete,
abyste se odtud dostal.

203
00:14:31,680 --> 00:14:34,600
Časem si o tom pohovoříme.

204
00:14:34,800 --> 00:14:36,480
Řekněte mi...

205
00:14:37,000 --> 00:14:40,480
Jak jste se dostal
k té kletbě Babylonu?

206
00:14:40,680 --> 00:14:42,200
Nechápete?

207
00:14:42,400 --> 00:14:47,080
Víte co se stalo s prvními
čtyřmi stanicemi Babylon? Já ano.

208
00:14:47,280 --> 00:14:51,800
Nemusím proklínat.
Já jsem to prokletí.

209
00:14:56,400 --> 00:14:58,880
Za války jsem byl příliš mladý...

210
00:14:59,080 --> 00:15:02,880
...tak jsem se vrhl
do práce na konstrukcích.

211
00:15:03,080 --> 00:15:07,000
Když jsem přišel na stanici Babylon,
ještě nebyly očíslované, byla první.

212
00:15:07,200 --> 00:15:09,880
Byl to nejlepší den mého života.

213
00:15:10,080 --> 00:15:13,200
Po pár měsících
jsem si vzal dovolenku...

214
00:15:13,400 --> 00:15:16,480
...a infrastruktura
stanice se rozpadla.

215
00:15:16,680 --> 00:15:18,880
Sabotáž.
Nikdy nezjistili, kdo to byl.

216
00:15:19,400 --> 00:15:20,800
Pamatuji se.

217
00:15:20,880 --> 00:15:25,400
Šel jsem pracovat na druhou. Měl jsem
s firmou kontrakt do ukončení prací.

218
00:15:25,600 --> 00:15:28,800
Vzal jsem si volno
a stanice byla znova sabotovaná.

219
00:15:29,000 --> 00:15:33,600
A když vybuchla i třetí,
dostal jsem přezdívku Jinxo.

220
00:15:33,800 --> 00:15:39,600
Na B4 jsem si nevzal volno pokud sme ji
nedokončili. Myslel jsem, že je to pryč.

221
00:15:39,800 --> 00:15:42,800
A když jsem z ní odlétal,
obhlídnu se...

222
00:15:43,000 --> 00:15:46,200
a stanice se jakoby scvrkla.

223
00:15:46,280 --> 00:15:51,000
Úplně se zhroutila a potom zmizla.
V jedné minutě.

224
00:15:51,200 --> 00:15:54,480
Takže když chtěli postavit B5,
musel jsem tady pracovat.

225
00:15:54,680 --> 00:15:56,400
A musím tady zůstat.

226
00:15:56,600 --> 00:16:00,280
Takže máte nesprávnou přezdívku.
Měli by vám říkat "šťastný."

227
00:16:00,600 --> 00:16:01,880
Proč?

228
00:16:02,000 --> 00:16:06,800
V každém případě jste dokázal uniknout.
Jste velmi šťastný muž.

229
00:16:07,000 --> 00:16:10,400
Možná jste v každé chvíli
byl tam, kde jste měl být.

230
00:16:10,800 --> 00:16:15,200
- Takhle jsem nikdy neuvažoval.
- Měl byste.

231
00:16:15,280 --> 00:16:19,880
Nemůžete mít stráže všude, jen
abyste chytili Deucea při činu.

232
00:16:20,000 --> 00:16:21,600
Potřebujete nového svědka.

233
00:16:21,800 --> 00:16:27,000
Tak to mám takovou šanci
jako vidět Vorlona dělat striptýz.

234
00:16:27,200 --> 00:16:30,200
Máme něco nového
k případu vymytí mozků.

235
00:16:30,400 --> 00:16:33,600
Vyloučil jsem, že jde o stroj,
takže zůstává něco organického.

236
00:16:33,800 --> 00:16:35,800
Prohledal jsem xenobiogenetické záznamy.

237
00:16:36,000 --> 00:16:40,680
Přišli jsme na Na'ka'leena žrouta.
Drží ho v centaurském sektoru.

238
00:16:40,880 --> 00:16:43,080
Nemáme dokonce ani jeho obrázek...

239
00:16:43,280 --> 00:16:46,480
...ale podobnost účinku vymazaní
mozku není možné přehlédnout.

240
00:16:46,680 --> 00:16:49,080
Jednoho zřejmě propašovali na palubu.

241
00:16:49,200 --> 00:16:53,080
Deuce. To bude on. Jeho banda
chtěla něco takového propašovat.

242
00:16:53,200 --> 00:16:57,680
Jsem zvědavý, co na to poví Londo.
Je to ve sféře jeho jurisdikce.

243
00:16:57,800 --> 00:17:00,600
- Nevíte náhodou kde je?
- Kde asi?

244
00:17:00,800 --> 00:17:04,000
Smradlavá 17!

245
00:17:05,200 --> 00:17:06,800
Lituji, velvyslanče.

246
00:17:07,000 --> 00:17:08,800
- Jste zloději.
- Velvyslanče.

247
00:17:09,000 --> 00:17:12,880
Sinclaire, co pro vás můžu udělat?
Napijete se?

248
00:17:13,080 --> 00:17:16,800
Potřebuji informace
o formě života v centaurském sektoru.

249
00:17:17,000 --> 00:17:19,280
Na'ka'leen žrout.

250
00:17:20,200 --> 00:17:25,560
Ohavné stvoření. Odporné!
Objevili se v době kolonizace.

251
00:17:25,800 --> 00:17:30,800
Přišli jsme o celou kolonii
než jsme zřídili karanténní pásmo.

252
00:17:31,400 --> 00:17:35,880
Jen mrtvý Na'ka'leen
je dobrý Na'ka'leen.

253
00:17:38,560 --> 00:17:41,880
Jde samozřejmě
o čistě teoretickou otázku?

254
00:17:42,000 --> 00:17:44,800
Ptáte se zřejmě jen tak z rozmaru?

255
00:17:45,000 --> 00:17:48,000
Ne zcela.

256
00:17:49,560 --> 00:17:51,280
To není....

257
00:17:51,480 --> 00:17:54,200
To nemůže být pravda. Tady?

258
00:17:54,400 --> 00:17:58,400
Ihned požádám Vira
aby vám poslal podrobnosti.

259
00:17:58,480 --> 00:18:01,800
Já budu ve své kajutě
pod maximální ochranou.

260
00:18:02,000 --> 00:18:05,880
Doporučuji vám udělat to samé.

261
00:18:14,400 --> 00:18:19,000
Bohužel vám musím povědět, že Grál
není ve vlastnictví Minbariů...

262
00:18:19,200 --> 00:18:22,200
...ani jsme o něm
do vaší návštěvy neslyšeli.

263
00:18:22,400 --> 00:18:25,680
Důkladně jsme prozkoumali naše záznamy.

264
00:18:25,880 --> 00:18:28,200
Je nám líto, že vás musíme zklamat.

265
00:18:28,400 --> 00:18:31,680
Vaše ochota
překonala moje očekávání...

266
00:18:31,880 --> 00:18:36,000
...a moje vděčnost
převyšuje mojí schopnost vyjádřit ji.

267
00:18:36,560 --> 00:18:42,000
Poslala jsem správu na domovskou planetu,
pošlou ji dále do našich kolonií.

268
00:18:42,200 --> 00:18:45,200
Pokud najdou nějakou zprávu o Grálu...

269
00:18:45,400 --> 00:18:49,200
...naši lidé ho najdou
a přinesou vám ho.

270
00:18:49,400 --> 00:18:51,200
To je opravdu milé.

271
00:18:51,280 --> 00:18:55,400
Chci říci, že po té válce,
vy budete... Vždyť víte.

272
00:18:55,480 --> 00:19:00,560
Jsou dvě kasty Minbariů.
Kasta bojovníků a náboženská kasta.

273
00:19:00,800 --> 00:19:05,680
Kasta bojovníků to nepochopí.
Oni myslí jinak.

274
00:19:05,880 --> 00:19:10,000
Takže o tom pomlčíme
a ušetříme je toho.

275
00:19:10,200 --> 00:19:14,400
Tyto dvě stránky vaší kultury
se dokážu i na něčem dohodnout?

276
00:19:14,800 --> 00:19:19,800
Ano, a když se dohodnou,
je to vždy něco hrozného.

277
00:19:20,000 --> 00:19:23,680
Ohromná síla
jak nám ukázaly nedávné události.

278
00:19:24,880 --> 00:19:30,000
Doufejme,
že se to už nikdy nestane.

279
00:19:34,000 --> 00:19:35,800
Slyšel jsem, že máme problém.

280
00:19:36,000 --> 00:19:40,200
Víc jídla. Vydatnější jídlo.

281
00:19:41,080 --> 00:19:46,880
Starší mysli. Chci víc.

282
00:19:47,080 --> 00:19:51,800
Pracujeme na tom. Najděte Jinxa
a ombudsmana. Přiveďte je sem.

283
00:19:52,800 --> 00:19:55,480
Brzy se dobře najíš.

284
00:20:00,680 --> 00:20:03,760
Toto je přísně tajné.
To vám jen tak lehko dal.

285
00:20:03,960 --> 00:20:07,480
Rychleji mi to ani dát nemohl.
Rychle se zamkl ve svém pokoji.

286
00:20:07,560 --> 00:20:12,280
- Neměli bychom všechny varovat?
- Ještě ne. Nechci vyvolat paniku.

287
00:20:12,480 --> 00:20:15,880
Bude to zřejmě v podpalubí.
Můžeme vyhlásit poplach v zóně.

288
00:20:16,080 --> 00:20:19,960
A dát tak Deuceovi typ.
Tomu se chci vyhnout.

289
00:20:20,160 --> 00:20:24,680
Komandére, dokončili jsme testy.
Je to žrout.

290
00:20:24,760 --> 00:20:28,160
Vzorky mozkových vln jsou téměř
identické s centaurskými záznamy.

291
00:20:28,360 --> 00:20:31,160
Překontrolujte záznamy
cestujících a nákladu...

292
00:20:31,360 --> 00:20:36,480
...lodí z centaurského sektoru
za posledních 90 dní.

293
00:20:37,760 --> 00:20:39,760
Já se podívám se na toho Jinxa.

294
00:20:39,960 --> 00:20:45,080
Deuce s ním mluvil v soudní síni.
Možná o tom žroutovi něco ví.

295
00:20:45,560 --> 00:20:50,160
Víte, že Aldous chce převychovat
Jinxe. Věříte mu?

296
00:20:50,280 --> 00:20:53,360
- Aldous? - Ano.
- Jde o to, jak to myslí?

297
00:20:53,560 --> 00:20:56,280
Kdo je pro jedny blázen,
je pro jiné vzorem.

298
00:20:56,480 --> 00:20:59,760
Delennová má na vás asi velký vliv.

299
00:21:00,880 --> 00:21:05,080
Je mi jedno, kdo to nařídil!
Ani jak dlouho ta karanténa trvá!

300
00:21:05,280 --> 00:21:07,280
Nezáleží mi ani na nákladech...

301
00:21:07,480 --> 00:21:10,760
...a už vůbec mi nezáleží
na tom, kolik vám to dá práce!

302
00:21:10,960 --> 00:21:14,680
Hovoříme o nejnebezpečnější
bestii v celém sektoru!

303
00:21:14,760 --> 00:21:20,760
Najděte někoho kdo řekne ano,
a zodpovědně nařídí karanténu!

304
00:21:21,080 --> 00:21:23,960
Co tu chtějí tihle?

305
00:21:24,360 --> 00:21:27,760
Mají dohodnutou schůzku.
Toto je Aldous Gajic.

306
00:21:27,960 --> 00:21:31,160
Pozemšťan,
který hledá nádobu zvanou Svatý Grál.

307
00:21:31,360 --> 00:21:36,360
Doufal jsem, že vzhledem ke dlouhé obchodní
historii by to mohlo být slibné.

308
00:21:36,560 --> 00:21:41,360
Ano, ano, ano. Už si vzpomínám. Podíváme
se do našich obchodních záznamů.

309
00:21:41,560 --> 00:21:45,760
Je to složité a zdlouhavé.
Ale pokud máte nějaké prostředky...

310
00:21:45,960 --> 00:21:48,280
Velvyslanče, už to mám.

311
00:21:48,480 --> 00:21:51,560
Hned se dostaneme dále.

312
00:21:53,080 --> 00:21:55,760
Vlastně mě to celkem zaujalo...

313
00:21:55,960 --> 00:21:58,680
...neboť jste nám dali
jen minimální popis.

314
00:21:58,760 --> 00:22:04,080
Nic úplně přesně nezodpovídá, ale
můžete se podívat tento datakrystal.

315
00:22:04,280 --> 00:22:06,560
Vire! Co to děláte?!

316
00:22:07,280 --> 00:22:09,080
Snažím se, pane.

317
00:22:09,160 --> 00:22:15,080
Ještě pár takových jako vy a Centauři
se "Usnaží" až do sebevyhubení!

318
00:22:15,480 --> 00:22:19,560
- Myslím, že raději půjdeme.
- Vynikající nápad. Prosím.

319
00:22:19,760 --> 00:22:22,480
Děkuji za váš čas, velvyslanče.

320
00:22:26,680 --> 00:22:29,360
Ať sem už nikdo nevejde,
je to jasné?

321
00:22:29,680 --> 00:22:31,560
Ano pane.

322
00:22:32,560 --> 00:22:36,760
Nalevo hlupáci a napravo žrouti!

323
00:22:37,080 --> 00:22:40,560
Musím si najít jiné zaměstnání.

324
00:22:42,480 --> 00:22:44,760
Co uděláte s grálem,
když ho najdete?

325
00:22:44,960 --> 00:22:46,560
Budu léčit lidi.

326
00:22:46,760 --> 00:22:49,760
Možná je dost silný na to,
aby vyléčil celé lidstvo.

327
00:22:49,960 --> 00:22:54,760
Kdybych vás neznal, řekl
bych, že to je z umělé gravitace.

328
00:22:54,960 --> 00:22:57,880
Jak jste se k tomu dostal?

329
00:23:07,360 --> 00:23:10,760
Byl jsem účetní
v jednom velkém pozemském koncernu.

330
00:23:10,960 --> 00:23:14,560
Žil jsem ve světě čísel.
Velkých a čistých.

331
00:23:14,760 --> 00:23:17,160
Logických a přesných.

332
00:23:18,480 --> 00:23:23,760
Letěli jsme na dovolenou do kolonie
Mars, první společná dovolená.

333
00:23:23,960 --> 00:23:28,360
Jeli jsme se lunochodem a v polovině
oblasti Amazonská Planina...

334
00:23:28,560 --> 00:23:31,280
...se pod námi propadla půda.

335
00:23:31,480 --> 00:23:34,960
Probudil jsem se v nemocnici
s několika modřinami...

336
00:23:35,160 --> 00:23:36,960
ale Sarah...

337
00:23:37,880 --> 00:23:41,160
a děti zmizely.

338
00:23:43,280 --> 00:23:44,560
To je mi líto.

339
00:23:46,560 --> 00:23:49,760
Dlouho jsem byl plný žalu.

340
00:23:49,960 --> 00:23:52,280
Velmi dlouho.

341
00:23:53,760 --> 00:23:57,480
Později jsem začal znova pracovat...

342
00:23:58,360 --> 00:24:01,560
...ale čísla mi nechtěla sedět,
nedávala smysl.

343
00:24:01,760 --> 00:24:03,760
Tak jsem jednoho dne odešel...

344
00:24:03,960 --> 00:24:07,480
...věřil jsem, že je něco...

345
00:24:07,560 --> 00:24:12,360
nějaký důvod, proč jsem se zachránil.

346
00:24:14,080 --> 00:24:16,280
Potkal jsem jednoho muže.

347
00:24:16,560 --> 00:24:19,560
Byl poslední svého druhu.

348
00:24:20,160 --> 00:24:22,680
Řekl, že ve mně vidí...

349
00:24:22,880 --> 00:24:27,560
muže s velkým příslibem.
A dobrotou.

350
00:24:28,160 --> 00:24:30,680
Když umíral...

351
00:24:30,880 --> 00:24:33,360
pověřil mě tímto posláním.

352
00:24:35,560 --> 00:24:37,680
A teď jsem poslední já.

353
00:24:38,360 --> 00:24:41,680
Čísla mi opět sedí, Thomasi.

354
00:24:42,160 --> 00:24:46,560
Čísla opět sedí.

355
00:24:47,160 --> 00:24:52,880
Do doby,
než se strany rozumně dohodnou...

356
00:24:53,080 --> 00:24:56,560
...přerušuji přelíčení
na 30 minut.

357
00:24:56,760 --> 00:24:58,560
Vstaňte!

358
00:25:13,480 --> 00:25:16,680
Jak ten Grál vypadá?
Je vyrobený ze zlata?

359
00:25:16,880 --> 00:25:18,480
Nevím, nikdy jsem ho neviděl.

360
00:25:18,680 --> 00:25:22,760
- Jak ho potom chcete najít? - Někdy
je důležitější hledání než nález.

361
00:25:22,960 --> 00:25:25,680
- Jinxo, už je čas.
- Přišli jsme pro dluh.

362
00:25:25,880 --> 00:25:27,760
- Počkejte, poslouchejte mě...
- Je pozdě.

363
00:25:27,960 --> 00:25:31,560
Je to můj přítel. Je pod mou
ochranou. Prosím odejděte.

364
00:25:31,760 --> 00:25:33,360
Ztrať se.

365
00:25:38,960 --> 00:25:41,160
Půjdeme?

366
00:25:43,760 --> 00:25:48,360
Neměl jste to dělat.
Bylo to skvělé, ale nevíte...

367
00:25:48,560 --> 00:25:51,560
Oni jsou takoví...
Můžu se to naučit?

368
00:25:51,760 --> 00:25:56,560
Ano, protože je ve vás
velký příslib a dobrota.

369
00:25:56,760 --> 00:25:58,080
Neříkejte to!

370
00:25:58,160 --> 00:26:02,160
Fakt, že jste stále tady
na B5 je toho důkazem.

371
00:26:02,360 --> 00:26:06,960
Tak vám záleží na lidech na stanici, že
tu zůstáváte i za cenu ohrození života.

372
00:26:07,160 --> 00:26:10,280
Jste dobrý, skvělý člověk, Thomasi.

373
00:26:10,480 --> 00:26:13,360
Musíte se vidět, jaký jste...

374
00:26:13,560 --> 00:26:16,280
Ne co z vás chtějí udělat jiní.

375
00:26:27,360 --> 00:26:29,360
Takže, Thomasi...

376
00:26:29,960 --> 00:26:32,760
toto je naše poslední zastávka.

377
00:26:32,880 --> 00:26:37,080
Pokud to neví ani on, musíme jít dál.

378
00:26:48,960 --> 00:26:51,440
Koho uvidíme tentokrát?

379
00:26:53,560 --> 00:26:54,960
Velvyslanče.

380
00:26:55,160 --> 00:26:57,160
Ne! Jděte od něj pryč!

381
00:26:57,360 --> 00:27:02,760
Musíme odejít! Sežere vám mysl!
Viděl jsem ho! Vysál jeho mozek!

382
00:27:03,640 --> 00:27:07,160
Promiňte, velvyslanče.
Možná později?

383
00:27:11,960 --> 00:27:14,240
Thomasi, odpovězte mi!

384
00:27:14,440 --> 00:27:16,440
Vím, že jste tam.

385
00:27:16,560 --> 00:27:19,760
Proč jste přišel sem dolů?

386
00:27:22,960 --> 00:27:27,760
Ta věc. Kosh. Vy jste neviděl
co udělala. Bylo to strašné.

387
00:27:27,960 --> 00:27:30,960
Cokoli jste viděl, je to důležité.

388
00:27:31,160 --> 00:27:34,640
Ale pokud jde o Vorlona,
musíte informovat Sinclaira.

389
00:27:34,760 --> 00:27:36,760
Nemůžete celý život utíkat!

390
00:27:36,960 --> 00:27:39,960
Nasedněte na loď a odleťte.
Slíbil jste to!

391
00:27:40,160 --> 00:27:43,560
Pojďte za komandérem.
Řekněte mu co víte.

392
00:27:43,960 --> 00:27:47,160
- Půjdu s vámi.
- Tam jsou!

393
00:27:58,360 --> 00:28:02,160
Jinxo, vylez!

394
00:28:02,440 --> 00:28:05,040
Máme toho starého.

395
00:28:05,560 --> 00:28:09,960
Slyšíš mě?
Máš 10 minut, abys šel za Deucem.

396
00:28:10,040 --> 00:28:15,440
Když se neukážeš,
tvého kámoše hodíme Vorlonovi.

397
00:28:24,440 --> 00:28:26,960
Už jste zjistil,
jak se sem žrout dostal?

398
00:28:27,160 --> 00:28:31,960
89 lodí přiletělo ze systému
Centauri před prvním vymazáním mozku.

399
00:28:32,040 --> 00:28:34,160
Polovina byla v blízkosti karantény.

400
00:28:34,560 --> 00:28:39,240
Pokud vyřadíme důvěryhodné a ty
co neměnili náklad, zůstane 24.

401
00:28:39,440 --> 00:28:42,440
- S trochou štěstí...
- Garibaldi je na lince.

402
00:28:43,360 --> 00:28:46,360
Ombudsman se po přestávce
nevrátil na přelíčení.

403
00:28:46,560 --> 00:28:48,360
Zavolali mi to moji lidé.

404
00:28:48,560 --> 00:28:52,640
V jeho kajutě je úplná spoušť.
Zdá se, že se pořádně bránil.

405
00:28:52,840 --> 00:28:56,760
Svědek někoho viděl.
Vypadá to na Deuceovo člověka.

406
00:28:56,840 --> 00:28:58,560
Jsem na cestě.

407
00:29:04,440 --> 00:29:08,560
Bude to trochu bolet
ale nebojte, nebude to trvat dlouho.

408
00:29:19,440 --> 00:29:23,360
Utečte dokud ještě můžete.

409
00:29:31,440 --> 00:29:33,160
Komandére!

410
00:29:33,560 --> 00:29:37,640
Pomůžete mi! Dostali Aldouse!
Deuce ho dá sežrat Vorlonovi!

411
00:29:37,840 --> 00:29:41,360
Jako tu ženu. Sežral její mysl.
Musíte mi pomoci.

412
00:29:41,560 --> 00:29:45,560
Zavolám bezpečnost. Sledujte můj signál,
Jinxo mě vede k Deuceovi a žroutovi.

413
00:29:45,640 --> 00:29:47,560
Mají Aldouse.
Pošlete tam tým.

414
00:29:47,760 --> 00:29:49,040
- Provedu.
- Pojďme!

415
00:30:05,240 --> 00:30:08,040
Tento muž je pod mou ochranou.

416
00:30:08,240 --> 00:30:11,560
Co to děláte? Zachraňte se!

417
00:30:28,640 --> 00:30:32,760
V temnotě nic není.
Žádný strach.

418
00:30:32,840 --> 00:30:35,160
Žádná bolest.

419
00:30:35,360 --> 00:30:37,560
Jen světlo.

420
00:30:38,160 --> 00:30:40,560
Ukaž se.

421
00:30:42,040 --> 00:30:44,840
Ukaž se.

422
00:31:23,560 --> 00:31:25,360
- Bezpečnost!
- Pojďme! Pojďme!

423
00:31:25,560 --> 00:31:29,640
Peters, Carver, McLane,
chyťte ty bastardy!

424
00:31:52,640 --> 00:31:56,960
- Jaká je situace?
- Žrout je někde tady. A Aldous také.

425
00:32:42,960 --> 00:32:47,440
Budete v pořádku. Ještě chvilku.

426
00:32:48,440 --> 00:32:49,560
Thomasi!

427
00:32:50,240 --> 00:32:51,560
Pozor!

428
00:32:52,840 --> 00:32:54,440
Aldousi!

429
00:33:05,840 --> 00:33:07,160
Palte!

430
00:33:21,520 --> 00:33:26,720
Doktore, lékařská pohotovost v
hnědé 9. Posílám po vás muže.

431
00:33:26,920 --> 00:33:30,920
- Pozdě.
- Nemluvte tak ! Budete v pořádku.

432
00:33:31,120 --> 00:33:36,520
Ne. Moje hledání skončilo.

433
00:33:36,720 --> 00:33:39,120
Selhal jsem.

434
00:33:39,720 --> 00:33:43,120
Nikdo nezůstal. Nikdo.

435
00:33:44,720 --> 00:33:48,440
Ale zůstal. Já to udělám.

436
00:33:48,640 --> 00:33:51,040
Já najdu Grál.

437
00:33:51,240 --> 00:33:54,440
- Thomasi....
- Chci to udělat.

438
00:33:54,720 --> 00:33:58,840
Najdu ho, Aldousi.
Slibuji, najdu ho.

439
00:34:00,520 --> 00:34:03,840
Komandére Sinclaire.

440
00:34:04,840 --> 00:34:07,120
Prosím buďte svědkem.

441
00:34:09,320 --> 00:34:11,720
Jmenuji Thomase...

442
00:34:12,120 --> 00:34:16,720
nástupcem a dědicem...

443
00:34:17,640 --> 00:34:19,840
všeho co mám.

444
00:34:20,120 --> 00:34:23,520
Jsem svědkem poslední vůle.

445
00:34:28,520 --> 00:34:31,720
Vidím ho, Thomasi.

446
00:34:34,120 --> 00:34:36,320
Grál!

447
00:34:46,720 --> 00:34:48,640
Aldousi?

448
00:35:03,120 --> 00:35:05,720
Zabavili jsme prázdný skafandr.

449
00:35:05,920 --> 00:35:09,720
Podobá se vašemu, alespoň z venku.

450
00:35:09,920 --> 00:35:11,040
Proč?

451
00:35:11,120 --> 00:35:14,520
Deuce chtěl, aby si lidé mysleli,
že Vorloni pracují pro něho.

452
00:35:14,720 --> 00:35:18,720
Myslel, že si tím vylepší pověst.
A zastraší lidi.

453
00:35:18,920 --> 00:35:20,040
Proč?

454
00:35:20,240 --> 00:35:23,840
Nakonec,
nikdo přesně neví jak vypadáte.

455
00:35:24,040 --> 00:35:28,120
Z toho jsou někteří lidé
trochu nervózní.

456
00:35:28,320 --> 00:35:29,640
Dobře.

457
00:35:29,920 --> 00:35:34,520
Linková loď Vancori
odlétá z přístaviště Theta 5.

458
00:35:43,520 --> 00:35:45,720
Jsem překvapený, že vás tady vidím.

459
00:35:45,920 --> 00:35:50,640
Měl by jste být, ale já nejsem
překvapená, že tady vidím vás.

460
00:35:51,240 --> 00:35:54,240
Měl by tu být někdo jiný.

461
00:35:55,720 --> 00:36:00,320
Není lehké
pořád něco hledat a nenacházet to.

462
00:36:00,720 --> 00:36:04,520
Mluvíte o Aldousovi
a nebo o někom jiném?

463
00:36:09,040 --> 00:36:10,840
O Aldousovi.

464
00:36:11,520 --> 00:36:16,720
Mýlíte se. Našel co hledal.

465
00:36:16,840 --> 00:36:21,040
Co hledáme my všichni. Důvod.

466
00:36:21,920 --> 00:36:23,720
Čeho?

467
00:36:24,440 --> 00:36:26,920
Všeho, komandére.

468
00:36:27,920 --> 00:36:29,920
Všeho.

469
00:36:33,840 --> 00:36:35,120
Komandére.

470
00:36:35,720 --> 00:36:37,320
Velvyslankyně.

471
00:36:42,320 --> 00:36:45,320
Opatrně, chlapci.
Opatrně.

472
00:36:56,720 --> 00:37:01,320
Myslím, že Jinxo
by ho měl doprovodit domů.

473
00:37:01,520 --> 00:37:02,920
Neviděl jsem ho.

474
00:37:03,120 --> 00:37:05,200
Přesně to sedí.

475
00:37:05,440 --> 00:37:08,320
Jinxo nepatří k těm, co plní sliby.

476
00:37:08,520 --> 00:37:11,920
Transport Marie Celeste
odlétá za 10 minut.

477
00:37:12,120 --> 00:37:15,840
Prosíme všechny pasažéry,
aby se okamžitě nalodili.

478
00:37:26,720 --> 00:37:31,920
Položte to na zem, kde bude odpočívat.
A rozbijte to.

479
00:37:33,920 --> 00:37:35,920
Tady.

480
00:37:36,120 --> 00:37:39,920
Bude zářit každou noc sto let.

481
00:37:40,120 --> 00:37:44,920
Tak uctíváme pravé poutníky.

482
00:37:46,120 --> 00:37:49,200
Děkuji, udělám to.

483
00:38:00,920 --> 00:38:02,840
Hodně štěstí.

484
00:38:03,120 --> 00:38:05,840
Doufám, že najdete co hledáte.

485
00:38:15,040 --> 00:38:17,320
Držte se, Jinxo.

486
00:38:17,440 --> 00:38:19,200
Thomasi.

487
00:38:22,920 --> 00:38:25,120
Moje jméno...

488
00:38:25,640 --> 00:38:28,040
je Thomas.

489
00:38:33,440 --> 00:38:35,120
Jste si jistý, že je to mrtvé?

490
00:38:35,320 --> 00:38:39,720
Úplně. Na sto procent.
Viděl jsem to na vlastní oči.

491
00:38:42,520 --> 00:38:46,200
Jak víte, že jen neodpočívá?
Žrouti jsou vychytralí.

492
00:38:46,320 --> 00:38:48,640
Londo, věřte mi.

493
00:38:58,720 --> 00:39:01,920
Dobře. Tak vidíte, Vire.

494
00:39:02,120 --> 00:39:05,120
Říkal jsem vám, že se nemáte čeho bát.

495
00:39:05,320 --> 00:39:09,640
Je mladý, někdy zmatkuje.
Znáte to.

496
00:39:10,120 --> 00:39:13,120
- Kde je?
- Doktor to pitvá.

497
00:39:13,320 --> 00:39:17,840
Chce přijít na to, jak se může tak rychle
pohybovat. Už přišel na spoustu věcí.

498
00:39:17,920 --> 00:39:19,840
Například?

499
00:39:20,040 --> 00:39:22,520
Když se chystá zaútočit, ztichne.

500
00:39:22,640 --> 00:39:25,320
Vtip je v tom, že když ho slyšíte...

501
00:39:25,520 --> 00:39:29,200
...pokud je kolem dokola hluk,
jste v bezpečí.

502
00:39:29,440 --> 00:39:32,320
Ale když neslyšíte nic...

503
00:39:32,520 --> 00:39:34,520
máte problém.

504
00:39:42,120 --> 00:39:44,720
To je zajímavé.

505
00:39:44,920 --> 00:39:47,720
Velmi zajímavé.

506
00:39:50,920 --> 00:39:55,040
Tady venku je tak ticho,
že velvyslanče?

507
00:39:57,440 --> 00:39:59,120
Velvyslanče?

508
00:39:59,320 --> 00:40:02,120
Londo! Otevřete dveře, Londo!

509
00:40:02,320 --> 00:40:06,000
Velvyslanče, to není legrace.
Otevřete dveře, Londo!

510
00:40:09,120 --> 00:40:12,000
Támhle letí Jinx...

511
00:40:12,200 --> 00:40:13,720
Thomas.

512
00:40:15,120 --> 00:40:18,320
- Co si myslíte o té kletbě?
- Jaké kletbě?

513
00:40:19,000 --> 00:40:21,400
Víte, že když opustí Babylon 5...

514
00:40:21,600 --> 00:40:25,000
...stane se s námi to,
co se stalo s ostatními Babylony.

515
00:40:25,320 --> 00:40:27,720
Bral jste to vážně?

516
00:40:27,920 --> 00:40:31,200
Já? Ne, samozřejmě, že ne. A vy?

517
00:40:31,400 --> 00:40:32,800
Ne.

518
00:40:33,000 --> 00:40:35,400
Za jak dlouho skočí přes bránu?

519
00:40:37,200 --> 00:40:39,000
Právě...

520
00:40:39,200 --> 00:40:40,920
teď!

521
00:40:47,520 --> 00:40:48,800
Žádný bum?

522
00:40:50,120 --> 00:40:51,400
Žádný bum.

523
00:40:51,600 --> 00:40:54,120
Dnes žádný bum, ale co zítra.

524
00:40:54,320 --> 00:40:57,320
Zítřek je vždy nejistý.

525
00:40:58,520 --> 00:41:02,200
Co je?
Někdo musí uvažovat i perspektivně.

526
00:41:02,400 --> 00:41:07,000
Bum.
Dříve nebo později, bum !

527
00:41:10,400 --> 00:41:15,000
Traslated from Eng to Sk
- - - === miLan džEfo === - - -

528
00:41:15,400 --> 00:41:20,000
Traslated from Sk to Cz
- - - === Nift === - - -

529
00:41:20,400 --> 00:41:24,000
- - - === See nfo === - - -

530
00:41:24,400 --> 00:41:32,000
Korekce: Epsilon
(admin@babylon5.sk)

531
00:41:47,400 --> 00:41:48,400
Subtitles by
SDI Media Group

532
00:41:48,520 --> 00:41:49,520
{ENGLISH}

533
00:41:49,720 --> 00:41:51,920
Babylón 5 is produced
by Babylonian Productions, Inc...

534
00:41:52,000 --> 00:41:55,600
...and distributed by Warner Bros.
Domestic TV Distribution.

........