1
00:00:03,800 --> 00:00:05,900
Ellen, to jsem já, zase.

2
00:00:06,900 --> 00:00:08,000
Neslyšela jsi o něm náhodou?

3
00:00:10,200 --> 00:00:12,400
Přísahám, je to jako hledat
znova tátu.

4
00:00:12,500 --> 00:00:14,200
Zblázním se z toho.

5
00:00:14,400 --> 00:00:16,100
Zkoušel jsem mu volat tisíckrát,

6
00:00:16,200 --> 00:00:16,900
ale je tam jen hlasová schránka.

7
00:00:17,000 --> 00:00:18,500
Nevím kam šel ani proč.

8
00:00:19,200 --> 00:00:20,300
Sam je pryč.

9
00:00:21,700 --> 00:00:23,100
Vydrž.

10
00:00:26,000 --> 00:00:27,900
Sammy, kde zatraceně jsi?
Jsi v pořádku?

11
00:00:28,000 --> 00:00:30,400
Hej, hej, hej, hej. Uklidni se.
Kde jsi?

12
00:00:30,500 --> 00:00:31,900
Zůstaň tam. Už jedu.

13
00:00:56,800 --> 00:00:58,000
Same, to jsem já.

14
00:00:59,800 --> 00:01:01,100
Same!

15
00:01:05,800 --> 00:01:07,200
Same?

16
00:01:11,500 --> 00:01:12,900
Hej.

17
00:01:13,800 --> 00:01:14,800
Hej, Deane.

18
00:01:17,400 --> 00:01:18,600
Ty krvácíš?

19
00:01:19,300 --> 00:01:20,600
Zkoušel jsem to umýt.

20
00:01:24,100 --> 00:01:25,600
Oh, můj bože.

21
00:01:27,900 --> 00:01:29,300
Myslím, že to není moje krev.

22
00:01:29,400 --> 00:01:30,800
Čí je?
Nevím.

23
00:01:31,300 --> 00:01:32,300
Same, co se sakra stalo?

24
00:01:33,600 --> 00:01:34,700
Deane...

........