1
00:00:00,000 --> 00:00:04,685
Následující příběh je smyšlený a nepopisuje
žádnou skutečnou osobu nebo událost

2
00:00:04,685 --> 00:00:05,428
11. srpna 1939

3
00:00:05,428 --> 00:00:06,847
Tady je příliš velká Bertha
a její velká stará...

4
00:00:06,847 --> 00:00:09,081
Oh, ona byla něco jinýho.

5
00:00:10,344 --> 00:00:13,624
Ztište se, nebo na nás přijde
paní Marionová.

6
00:00:13,624 --> 00:00:15,138
A všechny nás vyhodí.

7
00:00:15,138 --> 00:00:17,473
Sadie, zlato, paní Marionová nikoho
neslyší,

8
00:00:17,473 --> 00:00:20,269
když má v sobě lahvinku kořalky.

9
00:00:20,269 --> 00:00:21,398
Jo, máš pravdu.

10
00:00:21,398 --> 00:00:23,303
Nepomlouvejte mojí mámu.

11
00:00:23,303 --> 00:00:25,941
Ty nás napomínáš, pískle?

12
00:00:26,299 --> 00:00:27,778
Můžu se napít?

13
00:00:27,778 --> 00:00:31,111
Jestli tě nachytá mám vzhůru, tak
dostane amok.

14
00:00:31,111 --> 00:00:33,241
Za chvilinku tě půjdu uložit.

15
00:00:33,241 --> 00:00:38,022
Hej, Sadie, říkalas, že půjdeš do toho podniku
s náma.

16
00:00:38,022 --> 00:00:39,211
Dneska ne.

17
00:00:39,211 --> 00:00:42,897
Jo, zlato, mně i tak dává cukrouš dost
peněz, ale pořád musím...

18
00:00:42,897 --> 00:00:44,745
večer pracovat.

19
00:00:44,745 --> 00:00:46,713
Cukroušek vám dává cukroví, slečno Blanche?

20
00:00:46,713 --> 00:00:48,739
Taky se tomu tak dá říkat, zlato.

21
00:00:48,739 --> 00:00:50,131
Běž do postele.

22
00:00:50,694 --> 00:00:51,994
Běž.

23
00:00:53,823 --> 00:00:57,898
Arletta ti připomněla tvou malou
holčičku viď, Sadie?

........