1
00:00:00,030 --> 00:00:02,060
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:02,060 --> 00:00:05,250
- Musíme si odvést toho kluka.
- Tati!

3
00:00:04,300 --> 00:00:07,880
Walte!

4
00:00:08,200 --> 00:00:09,250
Ne!

5
00:00:09,240 --> 00:00:10,740
Jdu si pro syna.

6
00:00:10,740 --> 00:00:12,870
Jdu si pro syna,

7
00:00:12,870 --> 00:00:15,240
a nikdo mě nezastaví.

8
00:00:15,240 --> 00:00:17,210
Potřebujeme ho!

9
00:00:19,150 --> 00:00:21,650
Vaši lidé zajali jednoho z našich.

10
00:00:21,650 --> 00:00:25,050
- Tak si pro něj běžte.
- My nemůžeme, ale ty ano.

11
00:00:25,050 --> 00:00:28,520
A když to uděláš,
pustíme tebe i Walta na svobodu.

12
00:00:30,640 --> 00:00:32,000
Udělám to. Dejte mi zbraň.

13
00:00:32,130 --> 00:00:34,060
Zabiju ho.

14
00:00:38,730 --> 00:00:41,570
Michaele?

15
00:00:44,540 --> 00:00:48,740
Dodržel jsi slovo.

16
00:00:48,740 --> 00:00:50,910
A my dodržíme svoje.

17
00:00:50,910 --> 00:00:52,510
Nasedneš na tuhle loď...

18
00:00:52,510 --> 00:00:55,380
a budeš se držet kurzu 3-2-5.

19
00:00:55,380 --> 00:00:58,350
Pokud to přesně dodržíš,

20
00:00:58,350 --> 00:01:00,360
ty i tvůj syn budete zachráněni.

21
00:01:00,360 --> 00:01:02,320
Kdo vlastně jste?

22
00:01:03,760 --> 00:01:06,260
My jsme ti hodní, Michaele.

23
00:01:07,600 --> 00:01:10,130
- Walte!
- Tati!

24
00:01:10,130 --> 00:01:12,770
Pojď sem, pojď sem!

........