1
00:00:07,600 --> 00:00:10,000
1x05 - Reaping Havoc
Pochurmé žně

2
00:01:05,100 --> 00:01:07,600
Už od narození čile utíkáme.

3
00:01:07,600 --> 00:01:11,100
Dávej jednu nohu před druhou
a dokážeš cokoliv.

4
00:01:11,100 --> 00:01:15,000
To jsou jenom kecy. Pravdou je,
že v evoluci i revoluci

5
00:01:15,000 --> 00:01:17,500
se věci málokdy mění postupně.

6
00:01:17,500 --> 00:01:19,800
Mění se zničehonic
ve velkých skocích.

7
00:01:19,800 --> 00:01:24,900
Pro ty, kteří to chápou, je život
neustálé hledání dalšího velkého skoku.

8
00:01:24,900 --> 00:01:28,400
Nám ostatním to skákání
připadá jaksi hloupé.

9
00:01:28,400 --> 00:01:31,800
Zlobíš se na mě?

10
00:01:31,800 --> 00:01:35,200
- Jsem z tebe celý pryč.
- Tak střílej. Celý zásobník.

11
00:01:35,200 --> 00:01:37,600
Nehraj si s osudem, drobku.
Lidé umírají, když mají umřít.

12
00:01:37,600 --> 00:01:41,300
Žádné diskuse, žádná vyjednávání.
Život skončil, je konec.

13
00:01:41,300 --> 00:01:44,800
- Já to vím.
- Právě ty bys to měla vědět nejlíp.

14
00:01:44,800 --> 00:01:47,100
Musím do práce.

15
00:01:47,100 --> 00:01:50,900
- Chceš si promluvit?
- Nechci mluvit.

16
00:01:53,600 --> 00:01:57,300
- Dej si hranolky.
- Jsou studené. Musím jít.

17
00:02:00,700 --> 00:02:05,700
Tehdy jsem si to uvědomila.
Neměla jsem žádné přátele.

18
00:02:05,700 --> 00:02:08,200
Měla jsem jen spolupracovníky.

19
00:02:08,200 --> 00:02:10,200
A já opravdu chtěla přítele.

20
00:02:13,000 --> 00:02:16,600
Kde by mohla mladá nemrtvá žena,
protloukající se životem,

21
00:02:16,600 --> 00:02:18,600
najít nějakého přítele?

22
00:02:19,800 --> 00:02:22,900
........