1
00:00:51,275 --> 00:00:54,972
Mám doručiť naliehavú
správu Dr. Nordlingerovi.

2
00:00:55,079 --> 00:00:56,876
Ja mu ju doručím.

3
00:00:56,981 --> 00:00:58,380
Požiadali ma, aby som
potvrdil a overil,

4
00:00:58,482 --> 00:01:00,382
že to komuniké obdržal
a mám spätne hlásiť--

5
00:01:00,484 --> 00:01:02,418
To nie je riadny postup.

6
00:01:02,520 --> 00:01:04,545
...mám spätne hlásiť, že
Dr. Nordlinger to komuniké...

7
00:01:04,655 --> 00:01:05,644
vzal na vedomie.

8
00:01:09,860 --> 00:01:11,350
Čo sa to tu deje?

9
00:01:11,462 --> 00:01:12,360
Nejasnosti ohľadom...

10
00:01:12,463 --> 00:01:13,896
riadneho postupu,

11
00:01:13,998 --> 00:01:15,761
Dr. Nordlinger.

12
00:01:19,870 --> 00:01:21,997
Mám pre vás správu.

13
00:01:32,700 --> 00:01:37,600
STAV NÚDZE STOP
VRÁŤTE SA PRIAMO NA
OPERAČNÚ ZÁKLADŇU STOP

14
00:01:39,723 --> 00:01:42,351
Správu beriem na vedomie
a potvrdzujem, kapitán.

15
00:01:44,662 --> 00:01:47,290
Vraciame sa
na základňu.

16
00:01:58,943 --> 00:01:59,910
Dôstojník Bamford?

17
00:02:00,010 --> 00:02:02,103
Kapitán?

18
00:02:06,250 --> 00:02:09,219
Pripravte sa na prenos
operačnému veliteľovi.

19
00:02:10,387 --> 00:02:12,048
Prenos čoho, pane?

20
00:02:20,731 --> 00:02:21,891
Pane?

21
00:02:21,999 --> 00:02:24,297
Čo je to za správu?

22
00:02:24,401 --> 00:02:25,993
Plavíme sa nazad.

23
00:03:43,914 --> 00:03:45,381
Doggett?
........