1
00:00:09,600 --> 00:00:14,264
Jedného dňa ma požiadaš,
aby som ti povedala pravdu...

2
00:00:14,372 --> 00:00:17,432
o zázraku tvojho
narodenia.

3
00:00:17,541 --> 00:00:21,443
Aby som vysvetlila
nevysvetlené.

4
00:00:21,545 --> 00:00:25,504
A ak v tento deň
zaváham či sklamem,

5
00:00:25,616 --> 00:00:28,949
vedz, že odpoveď existuje,
dieťatko moje.

6
00:00:29,053 --> 00:00:32,955
Posvätná nepominuteľná pravda,

7
00:00:33,057 --> 00:00:37,892
no nikdy nedúfaj,
že ju nájdeš sám.

8
00:00:37,995 --> 00:00:41,294
Máš šancu, že stretneš
svoj dokonalý náprotivok,

9
00:00:41,399 --> 00:00:43,959
svoj dokonalý protiklad,

10
00:00:44,068 --> 00:00:47,628
osobu, ktorá ťa
ohrozí aj ochráni.

11
00:00:49,640 --> 00:00:55,636
Máš šancu, že sa s ňou vydáš
na najväčšiu z ciest:

12
00:00:55,746 --> 00:00:59,978
hľadanie právd, ktoré nám unikajú
a sú pre nás nepostihnuteľné.

13
00:01:00,084 --> 00:01:05,750
Ak sa ti jedného dňa takáto šanca
naskytne, synček môj,

14
00:01:05,856 --> 00:01:09,883
nezapochybuj a nezaváhaj
a chop sa jej.

15
00:01:09,994 --> 00:01:13,259
Pravdy sú tam vonku.

16
00:01:13,364 --> 00:01:18,825
A ak by si mal jedného dňa uzrieť zázrak,
akým si ty pre mňa,

17
00:01:18,936 --> 00:01:23,032
dozvieš sa, že pravdu
nenájdeš vo vede,

18
00:01:23,140 --> 00:01:26,701
alebo na akejsi
nevidenej úrovni,

19
00:01:26,811 --> 00:01:31,373
ale tak, že nahliadneš do
svojho vlastného srdca.

20
00:01:31,482 --> 00:01:36,351
A v tej chvíli budeš
požehnaný...

21
00:01:36,454 --> 00:01:39,514
a skľúčený.
........