Pravidla serveru Titulky.com

Úvod

Tato pravidla využívání serveru Titulky.com jsou závazná pro všechny návštěvníky. Pokud je nechcete akceptovat, opusťte prosím tento server. Pravidla se mohou měnit; po každé změně pravidel budou popsány opět na tomto místě.

Bodové hodnocení a zasílání dárků

Aktuální pravidla, hodnocení a přehled bonusových dárků najdete zde

Etika

Buďte fér a soudní. Uvědomte si, že autor věnuje několik hodin svého času, aby se s ostatními podělil o titulky, které často díky svým jazykovým znalostem ani sám nepotřebuje. Pokud vám titulky vyhovují, rozhodně jej potěší, když toto do diskuze pod titulky napíšete. Pokud jste naopak nespokojeni, a cítíte potřebu toto sdělit, buďte věcní a zdržte se urážek a napadání autora. Pokud titulky kritizujete nebo chcete upozornit na nějaké nedostatky, buďte konkrétní, ideálně uveďte nějaké příklady. Je to tak fér vůči autorovi, aby mohl jakkoli reagovat, případně i výtkám oponovat. Konstruktivní kritika může pomoci i s opravou těchto chyb a další uživatelé si titulky mohou stáhnout již bez těchto chyb. Každý může vytvářet jakékoliv titulky, ale berte na vědomí, že pokud dlouhodobě jiný autor překládá seriál, ke kterému jste vy vytvořili pouze jedny nebo několik málo titulků, nemá to velký přínos. Pokud máte o daný seriál zájem, ve většině případů se lze dohodnout s pravidelným překladatelem na spolupráci a vás bude uvádět jako spoluautora.

Automatické schvalování

Autor titulků, který nahrává své překlady, standardně čeká až jsou titulky zběžně zkontrolovány administrátorem. Titulky pravidelných překladatelů, kteří dlouhodbě nahrávají překlady se všemi náležitostmi a bez chyb, již nejsou kontrolovány a mají výsadu automatického zveřejnění hned po nahrání. Mimo kvalitních a bezproblémových překladů je očekáváno komunitní chování - připravované překlady uvádět do příslušné sekce, aby standardní překladatel nepracoval zbytečně na duplicitním překladu. O automatické schvalování můžete zažádat pomocí kontaktního formuláře. Souhlas nebo zamítnutí s odůvodněním vám přijde během několika málo dní. Neobdržíte-li odpověď, máte nejspíš zaregistrovaný nefunkční email.

Preference překladů

Některé seriály mají pravidelné překladatele, kteří překládají všechny díly i epizody. Než se pustíte do překladu nějakého seriálu, kterému se věnují pravidelně jiní autoři, zvažte, zda by nebylo lépe pro vás i uživatele, věnovat se nějakému jinému "volnému" seriálu. Pokud má seriál pravidelného překladatele, mohou být příležitostné překlady jednotlivých dílů od jiných překladatelů, schvalovány až pět dní po odvysílání, případně od nahrání poslední epizody, pokud pravidelný překladatel své titulky ještě nenahrál. Od pravidelného překladatele se také očekává, že nebude otálet s nahráním svých titulků.

Statistiky

Všechny statistiky, které se na serveru vyskytují mají informativní charakter. K vypočítání pořadí na různých místech webu se používá jiný algoritmus, proto výsledky mohou být někdy mírně odlišné. V statistikách se nevyskytují neaktivní uživatelé, tzn. uživatelé, kteří se na tento server nepřihlásili déle než 100 dní. Jakmile se opět přihlásí, mohou být do statistik zase zahrnuti.

Technické požadavky

Pro správný chod stránek je nutné používat internetové prohlížeče, které podporují zejména javascript, cookies a CSS. Textový režim není podporován. Pro správný chod také nemohou být použity utility a pluginy, které svoují činností záměrně narušují strukturu stránek jako např. adblock

Záruky

Provozovatel serveru může rozhodnout o obměně dárkových předmětů nebo o změně poměru mezi bodových hodnocením nebo o pozastavení či ukončení ukončení bonusového programu bez předchozích upozornění. Provozovatel serveru titulky.com nepřebírá žádnou zoodpovědnost za zneužití uživatelského účtu cizí osobou (zejm. pokud je zvoleno triviálni přihlašovací heslo) ani neposkytuje žádné náhrady za případné škody. V případě, že uživatel učiní objednávku na partnerských serverech (např. primaDVD.cz), v niž uplatní své body jako slevu a následně objednávku zruší, uplatněné body již nebudou připsány zpět.

Registrace

Na tomto serveru je možný přístup i download bez registrace. Registrace však přináší další výhody, jako např. dárky, možnost hlasování apod.. Pokud se rozhodnete zaregistrovat se, je nutné vyplnit veškeré požadované údaje korektně. Veškeré informace získané bezplatnou registrací mohou být dále komerčně využívány provozovatelem serveru popř. třetí stranou dle zákona 480/2004 Sb, dokud bude registrace platná. Provozovatel serveru, jako správce databáze uživatelů, je registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00031640. Veškeré operace s účtem (nové registrace, editace, rušení účtu a pod.) se provádějí na centralizovaném místě Netusers.cz a řídí se podmínkami členství, které jsou na tomto serveru popsány.

Typy účtů

Přestože je možné většinu akcí provádět bez registrovaného účtu, pro některé akce je vhodné účet mít vytvořený. Jeden z důvodů je psaní komentářů nebo stahování titulků mladších 3 dnů. Rozdíly v jednotlivých účtech jsou popsány na Netusers.cz. Aktivní překladatelé, kteří přispěli alespoň minimálně svými titulky (alespoň 5) nejpozději před 100 dny, získávají automaticky účet téměř stejný jako prémiový.

Upload

Maximální velikost souborů je omezena, takže je zbytečné pokoušet se na server nahrát celé filmy, různý warez apod. Administrátoři si vyhrazují právo drobné korekce nahraných titulků, zejména v případě, kdy obsahují viditelné překlepy, gramatické chyby nebo chybné či nadbytečné informace, které mohou např. způsobovat nefunkčnost. Systém uploadu může též automaticky přidávat signaturu serveru, kde jsou datové soubory uloženy.

Písemný projev

Zakázány jsou hrubé urážky a opakované vulgární výrazy, diskuzní příspěvky, které mohou poškodit server titulky.com či jeho provozovatele, umisťování www odkazů vedoucích mimo server titulky.com či reklam bez předchozího souhlasu, mailové dotazy, které svojí podstatou žádají o vyrobení nebo zaslání jakýchkoliv titulků.

Činnost administrátorů

Protože chceme, aby se úroveň serveru udržela co nejvýše, jsou občas nutné zásahy správců (administrátorů). Jedná se zejména o korekce zvlášť závažných gramatických chyb, nepublikování nebo odstranění diskuzních příspěvků, omezení přístupu k některým službám apod. Vezměte prosím na vědomí, že při takovém množství návštěvníků a titulků jsou občas nějaké zásahy nutné. Nejedná se o cenzuru nebo cílené zvýhodňování některých uživatelů, ale naši snahu poskytovat obsah na kvalitní úrovni. Ve zcela vyjímečných případech si vyhrazuje právo rozhodnout o řešení případných sporů zástupce provozovatele serveru, jehož rozhodnutí je definitivní a závazné.

Autorská práva

 • Titulky, resp. datové a textové soubory, uložené na tomto serveru, jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, tedy splňují specifikaci autorských děl. Jako takové jsou chráněny autorským zákonem a občanským zákoníkem ČR.
 • Veškeré titulky, které jsou zde obsažené musí být volně k dispozici každému, kdo dodržuje pravidla našeho serveru a stejně tak musí mít možnost titulky libovolně modifikovat pro vlastní potřebu.
 • Jednotlivé titulky jsou určeny výhradně k osobnímu použití. Jejich umisťování na jiné veřejné servery je zakázáno, pokud k tomu jejich autor nedal výslovný souhlas.
 • Titulky mohou být zveřejňovány i prostřednictvím samostatné aplikace, kterou k tomuto účelu provozovatel serveru titulky.com vyvine nebo autorizuje.
 • V případě, že titulky vznikly překladem jiného díla, musí mít autor překladu souhlas k přeložení od autora původního díla nebo autor původního díla své dílo šíří volně k dalšímu použití.
 • Uživatel nebo návštěvník, který titulky na server uloží, výslovně prohlašuje, že titulky nejsou duševním vlastnictví třetí osoby, u které je důvodný předpoklad, že si uložení na titulky.com nepřeje.
 • Autoři titulků, kteří svá autorská díla uložili na server titulky.com se tímto aktem nevzdávají autorských práv a ani je nepřevádějí na jinou osobu.
 • Pokud není stanoveno jinak, modifikované titulky mohou být rovněž nahrány na server titulky.com. V případě, že autor některých titulků omezí jejich další distribuci takovými podmínkami, které nejsou v rozporu s pravidly našeho serveru a zákony ČR a toto též viditelně uvede v detailu svých titulků, je třeba tyto podmínky dodržovat. Za porušení podmínek se nepovažuje vytvoření a uložení odvozeného díla, jako např. úprava časování, pokud autor původní verze v přiměřené době toto neučiní sám. Jakmile však stejně nebo podobně upravenou verzi uloží autor původního díla, bude na jeho žádost předešlá neautorská verze odstraněna.
 • Provozovatel serveru titulky.com nehájí ani neprosazuje zájmy žádné skupiny lidí nebo organizací. Úloha provozovatele spočívá pouze v zajišťování servisní činnosti a chodu serveru.
 • Provozovatel serveru provádí pouze zběžnou kontrolu technické kvality a nemá možnost ověřovat původ nebo okolnosti vzniku titulků. Za legální původ nahraných titulků ručí sám každý uživatel, který titulky na tento server nahrál. Pokud je do souboru titulků automatizovaně přidávána signatura serveru, nejedná se o převzetí autorství nebo spoluautorství, ale o způsob identifikace.
 • Uložením titulků na server tyto soubory přecházejí pod administrativní správu provozovatele, tzn. uživatel, který titulky nahrál nemá již možnost po zveřejnění ovlivňovat jejich publikaci vyjma částečných dodatečných úprav, které může provádět samostatně po přihlášení.
 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami šíření titulků na serveru titulky.com, prosím titulky zde neukládejte.

Osobní údaje

Správcem osobních údajů je společnost provozující server Titulky.com. Kontakt a společná pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou popsána na serveru Netusers.cz. Osobní údaje, ve smyslu identifikace fyzické osoby nebo kontaktu, nepředáváme třetím stranám, Netusers.cz provozuje stejný provozovatel jako Titulky.com.

Cookies

Na serveru Titulky.com se používají cookies. Jsou to textové dočasné soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Cookies, které používáme, slouží pro uložení přihlášení, uchování předešlých voleb, statistiku, marketing a další systémové účely. Některé z těchto cookies využívají jiné stránky, provozované jiným provozovatelem než Titulky.com. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení segmentů či vašich preferencí a geo lokace a podle nich může být přizpůsobena reklama tzv. behaviorálním cílením. Chcete-li omezit nebo zcela zakázat používání cookies, můžete toto provést ve vašem internetovém prohlížeči. Omezení nebo zakázání však povede k výraznému snížení komfortu a omezení některých služeb, které cookies využívají pro svoji činnost. Upravit cookies dle kategorií můžete také provést pomocí nastavení soukromí.

Porušení pravidel

Hrubé porušení stanovených pravidel bude mít za následek, podle závažnosti, odečtení části bodů, ztrátu celkového bodového hodnocení, zneplatnění účtu, nebo úplné vyloučení a zablokování IP adresy pro veškerý přístup na server.
Za hrubé porušení pravidel je považována veškerá činnost, která vychází z nepoctivého jednání a směřuje neoprávněnému využívání systému downloadu, uploadu, přidělování bodů a též jakákoliv činnost, která může mít za následek poškození zájmů serveru titulky.com nebo jeho provozovatele. Dále záměrně nepravdivé vyplnění veškerých formulářů, využívání účtu jinou než registrovanou osobou či záměrné uvedení v omyl.

Užitečné informace

Požadavky : Jak zvýšit šanci k překladu?

 • V prvé řadě požadavek zapsat do sekce požadavky. Požadavky se sčítají s ostatními, potenciální překladatel tak vidí, jak velký je zájem. Navíc zápis přináší další možnosti i pro samotného uživatele.
 • Můžete připojit svůj kometář, jako např. důvod, proč by měl překladatel přeložit. Tedy něco víc, než že to chci a nutně potřebuji (to význam nemá žádný!). Naopak něco, co by překladatele samotného mohlo zaujmout, proč si vybrat k překladu toto.
 • Film by měl být (již) k dispozici a pokud možno v dobré kvalitě. Na film, který ještě nevyšel, nejde nikde sehnat nebo je to artový kousek z roku 1950 v nekoukatelní kvalitě, který ocení jediný uživatel, nikdo moc dělat titulky nebude.
 • Pokud máte, do diskuze nahrajte původní - zdrojové titulky v co nejlepší kvalitě, ideálně v angličtině.
 • Při zapisování požadavku zadat nabídku hlasu pro překladatele tohoto filmu. Čím víc hlasů, tím výše se požadavek zobrazuje a nezapadne. Je to 1. nejdůležitější kritérium řazení. Navíc pro překladatele může být zajímavé za jeden překlad získat např. 10 hlasů najednou.
 • Svůj požadavek sdílet pomocí příslušného tlačítka se svými stejně zaměřenými kamarády na facebooku. Pokud více lidí přasvědčíte k přidání se k požadavku, je možné že více požadavků bude větší motivace pro výběr tohoto filmu překladatelem. Současně je počet požadavků 2. nejdůležitější (po nabídce hlasu) kritérium v řazení požadavků.
 • Překladatelé jsou lidi, ne automaty nebo placení zaměstnanci. Přemýšlejte a buďte kreativní, jak je dále motivovat nebo nadchnout pro svůj požadavek.


FAQ - často pokládané dotazy

FAQ - Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)Jak smazat zapsaný překlad ze sekce "Rozpracované":
Kliknutím na svůj nick v této sekci můžete zápis editovat (využívá se pro aktualizování stavu překladu, aby byli lidé více informovaní). Tlačítkem "DOKONČENO" zápis zrušíte (ať už po úspěšném dokončení překladu nebo když se rozhodnete, že titulky již dělat nebudete). Nezapomínejte prosím po sobě zapsané překlady odstraňovat.

Vyhledávání titulků:
Každé titulky mají v databázi svůj název. Při vyplnění kolonky hledání stačí zadat část názvu a po vyhledání se zobrazí všechny odpovídající výsledky. Vyhledávaný řetězec musí přesně odpovídat části názvu titulků, aby bylo vyhledání příslušných titulků úspěšné. Při složitějších názvech filmů a seriálů je vhodnější použít jen část názvu, v kterém pravděpodobně nenapíšeme žádnou chybu. Například u seriál "The Big Bang Theory" pro nalezení konrétního dílu stačí zadat "theory s02e10" a najdeme titulky k desátému dílu druhé řady. V případě mnoha výsledků se občas hodí seřadit nalezené titulky podle data nahrání od nejnovějších po nejstarší (kliknutí na "Uloženo" v hlavičce tabulky).

Rozšířené vyhledávání titulků:
Pro přesné vyhledání titulků bývá výhodné použít Pokročilé vyhledávání, které umožňuje vyhledat i podle nepřesného řetězce fultextem a také podle mnoha dalších kritérií.

Stahování titulků:
Pro stahování titulků slouží modře zvýrazněný odkaz u jednotlivých souborů titulků. Titulky je možné stáhnout i v zazipované formě v sekci Download ZIP.

Jak dlouho trvá schvalování:
Titulky se schvalují většinou každý den, ale vše samozřejmě záleží na tom, jak je čas a zda jsou titulky nahrány v pořádku s řádně vyplněnými údaji. Pokud nedošlo ke schválení nového překladu do druhého dne, klidně se ozvěte do kontaktního formuláře pro vyřešení a urychlení. Kontaktní formulář se nachází na prémiovém serveru. Jinak jsou nahrané titulky ve frontě a postupně procházeny a schvalovány. Nenahrávejte stejné titulky víckrát. Případné dotazy ke schvalování prosím nesměřujte do fóra, ale rovněž v tomto směru použijte kontaktní formulář.
Je nutné také počítat s tím, že po schválení dochází k přenosu na tento server s určitým zpožděním:
pondělí - pátek dochází k přenosu schválených titulků v tyto časy 2:00, 6:00, 11:00 ,14:00, 16:00, 20:00 a 23:00
sobota a neděle 3:00, 10:00, 15:00, 20:00 a 23:00


Aktualizování verze titulků:
Autoři mohou vlastní verzi titulků aktualizovat. K tomuto slouží příslušný odkaz u jednotlivých souborů titulků.

Software pro editaci a tvorbu titulků:
Programů na editaci a tvorbu existuje mnoho. Nejrozšířenějším je patrně Subtitle Workshop. Překlad je možné provádět i v obyčejném poznámkovém bloku, pokud máme k dispozici titulky v cizím jazyce s již hotovým časováním.

Software pro přehrávání videa:
Zde záleží na preferencích uživatele. Mezi nejrozšířenější přehrávače patří GOMPlayer, KMPlayer, VLCPlayer, ..

Jak dostat titulky do filmu:
Je možné využít některý z doporučených programů, který má zároveň volbu mimo "otevřít video soubor" také "otevřít soubor s titulkami". Druhá možnost je nainstalovat program VobSub a umístit do stejného adresáře také titulky pojmenované stejně jako film, VobSub si pak titulky nahraje do jakéhokoliv přehrávače. Pro laiky je nejjednodušší způsob, využít software TitulkyCom na stahování titulků, který současně obsahuje i filtr pro automatické načítání titulků do všech přehrávačů.

Hodnocení autorů titulků:
Hodnotit lze v detailu jejich titulků nebo přímo v jejich profilu. Hodnotit mohou všichni významní uživatelé serveru - buď ti, co přeložili sami alespoň 5 titulků nebo majitelé prémiových účtů. Hodnotí se pro každý měsíc.
 


Zavřít reklamu