Oppenheimer (2023)

Oppenheimer Další název

 

Uložil
lordek
1
Dát hlas překladateli Dát hlas uloženo: 4.9.2023 rok: 2023
StaženoTento měsíc: 1 386 Celkem: 1 386 Naposledy: 26.9.2023
Další infoPočet CD: 1Velikost: --- typ titulků: srt FPS: 24
Verze pro Oppenheimer.2023.1080p.TS.HD-RIP.x264.AVC.(English AAC 320Kbps 2.0).Eng-Subs.ZER0ADS Další verze
Náhled zobrazit náhled
Poznámka
Sedí na verze:
Oppenheimer.2023.1080p.TS.HD-RIP.x264.AVC.(English AAC 320Kbps 2.0).Eng-Subs.ZER0ADS

Za video a titulky v prvotní fázi vděčím Vasabimu. Nyní je rip dohledatelný a ke stažení na úložištích.
Pokud by to sedělo ještě na jiné verze, tak mi dejte vědět. Doplním to.

Jakmile vyjde webrip, tak zajistím přečas.
Zatím to vypadá na konec října. Je ale možné, že to bude dřív.


A kdo ještě neviděl, tak doporučuji:
https://www.titulky.com/To-End-All-War-Oppenheimer-the-Atomic-Bomb-390894.htm

Poznámky/vysvětlivky/informace:

Kvantová mechanika- je vedle kvantové teorie pole součástí kvantové teorie, což je základní fyzikální teorie, která zobecnila a rozšířila klasickou mechaniku, zejména na atomové a subatomové úrovni. Od klasické mechaniky se odlišuje především popisem stavu fyzikálních objektů.

David Lawrence Hill- byl americký jaderný fyzik, který pracoval na projektu Manhattan ve druhé světové válce a byl šéfem Federace amerických vědců. Je nejlépe známý pro své svědectví z roku 1959 proti nominaci Lewise Strausse jako ministra obchodu Spojených států.

James Strom Thurmond- byl americký generál, advokát, soudce a politik, který byl 48 let senátorem Spojených států za stát Jižní Karolína.
Lewis Strauss- byl americký obchodník, filantrop a námořní důstojník. Byl jedním z původních členů Komise pro atomovou energii (AEC) v roce 1946 a v 50. letech působil jako předseda komise. Strauss byl hlavní postavou ve vývoji jaderných zbraní po druhé světové válce, v politice jaderné energie a jaderné energii ve Spojených státech.

16/12/2022- ministryně energetiky Spojených států Jennifer Granholmová zrušila rozhodnutí z roku 1954 s tím, že to bylo výsledkem „chybného procesu“ a potvrdila, že Oppenheimer byl loajální.

Nová fyzika(new physics)- Termín nová fyzika odkazuje na řadu zásadních vývojů a změn paradigmatu, ke kterým došlo ve fyzikálních vědách během poslední poloviny dvacátého století. Patří mezi ně teorie kvarků, která je nezbytná pro standardní model fyziky základních částic; studium a aplikace makroskopických projevů kvantových jevů, jako je supravodivost, supratekutost, laserové záření a další typy spontánní kvantové samoorganizace; realizace elektroslabého sjednocení a hledání velkého a úplného sjednocení čtyř základních interakcí; rostoucí úspěchy v gravitační fyzice, včetně fyziky gravitačních vln a černých děr; a inflační, fundamentální-částicová a kvantová kosmologie, které se nakonec spoléhají na totální sjednocení a schémata kvantové gravitace.

Patrick Maynard Stuart Blackett- byl britský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku, kterou obdržel za výzkum kosmického záření. Zabýval se jadernou fyzikou, kosmickým zářením a původem magnetických polí Země a hvězd.

Niels Henrik David Bohr- byl dánský myslitel, filantrop a vědec působící především v oblasti atomové a jaderné fyziky. Nobelova cena za fyziku mu byla udělena roku 1922.
Max Born- byl německo-britský matematik a fyzik židovského původu. Spolu s Waltherem Bothem získal v roce 1954 Nobelovu cenu za fyziku za zásadní výzkum v kvantové mechanice, zejména za statistickou interpretaci vlnové funkce.

The Waste Land- lze považovat za báseň o zlomenosti a ztrátě a Eliotovy četné narážky na první světovou válku naznačují, že válka sehrála významnou roli při vyvolání tohoto sociálního, psychologického a emocionálního kolapsu.
Koho by zajímalo:
https://www.google.cz/books/edition/The_Waste_Land/71NB5LcRaSIC?hl=cs&gbpv=1&dq=The+Waste+Land+poem&pg=PA19&printsec=frontcover


Carl Gustav Jung- byl švýcarský lékař-psychiatr a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.

Analytická psychologie- představuje jeden z psychologických přístupů, které spadají do oblasti tzv. hlubinné psychologie. Zakladatelem analytické psychologie i příslušného psychoterapeutického směru je švýcarský psycholog Carl Gustav Jung.
Jung byl původně stoupencem Freudovy psychoanalýzy, ale brzy se v některých názorech odklonil, a to hlavně v pojetí libida a nevědomí.

Kongregace Emanu-El- je první reformní židovská kongregace v New Yorku. Od svého založení v roce 1845 slouží jako vlajková loď kongregace v reformní větvi judaismu. Kongregace využívá chrám Emanu-El z New Yorku, jednu z největších synagog na světě.

Bůh nehraje v kostky- Touto větou Einstein vyjadřuje svůj postoj k náhodě v moderní fyzice na mikroskopické úrovni.

AEC- Komise pro atomovou energii Spojených států.

Isidor Isaac Rabi- byl fyzik původem rakousko-uherské Haliče a nositel Nobelovy ceny za fyziku, kterou obdržel za rezonanční metodu pro zjišťování magnetických vlastností atomových jader.

Schwitzer- přezdívka z jidiš shvitser 'ten, kdo se potí'.
Werner Karl Heisenberg- byl německý teoretický fyzik, matematik a filozof, jemuž byla za podíl na objevu kvantové mechaniky v roce 1932 udělena Nobelova cena za fyziku. Heisenberg jako první sestavil matematický model atomu pomocí maticového výpočtu.

Význam Slunce- Ve druhé polovině 19. století bylo Slunce a další hvězdy velmi intenzivně studovány, jelikož zde platila vzájemná provázanost. Nové objevy u Slunce pomáhaly vědcům pochopit procesy, které se odehrávají v jiných hvězdách a opačně. Příčina jeho záření ale přes veškerou námahu zůstávala dlouho nejasná. Jedna z hypotéz vyslovená skotským inženýrem Johnem Waterstonem předpokládala, že vyzářená energie pochází z gravitační kontrakce Slunce. Další hypotéza vyslovená J. Mayerem tvrdila, že teplota Slunce je udržována dopady meteoritů na jeho povrch.
Důležitým mezníkem pro pochopení Slunce se stal objev spektrometrie, díky němuž došlo k určení chemického složení Slunce. Postupně se začalo předpokládat, že hlavním energetickým zdrojem Slunce je jaderná reakce, a tak se začaly vést debaty o formě této jaderné reakce, zda se tedy jedná o slučování (fúzi), nebo o štěpení. Až v roce 1938 navrhl německý fyzik Hans Bethe jadernou fúzi jako energetický zdroj Slunce.

Republikánská frakce- známá také jako loajální frakce (Bando leal) nebo vládní frakce (Bando gubernamental), byla stranou ve španělské občanské válce v letech 1936 až 1939, která podporovala vládu druhé španělské republiky. proti nacionalistické frakci armády.

Haakon Maurice Chevalier- byl americký spisovatel, překladatel a profesor francouzské literatury na univerzitě v Berkeley. Jeho matka byla Norka, otec Francouz, a proto strávil část dětství v Evropě.

Španělská občanská válka- patří k nejkrvavějším, ale i nejnepřehlednějším konfliktům 20. století, zároveň jde o válku, která na velmi dlouhou dobu hluboce rozdělila nejen španělskou společnost.

Kapitál- s podtitulem Kritika politické ekonomie je hlavní dílo německého filozofa Karla Marxe. První díl autor vydal roku 1867, další dva díly posmrtně zeditoval a vydal Marxův spolupracovník a přítel Friedrich Engels v letech 1885 a 1894.

Temná hvězda- je teoretický objekt kompatibilní s newtonovskou mechanikou, který má díky své velké hmotnosti povrchovou únikovou rychlost, která se rovná nebo překračuje rychlost světla. Zda je světlo ovlivněno gravitací podle newtonovské mechaniky, není jasné, ale pokud by bylo urychlováno stejným způsobem jako projektily, jakékoli světlo emitované na povrchu
temné hvězdy by bylo zachyceno gravitací hvězdy, což by ji učinilo tmavou, odtud název. Temné hvězdy jsou analogické černým dírám v obecné relativitě.

Mesa(slang)- izolovaný kopec s plochým vrcholem se strmými svahy, jaký se vyskytuje v suchých a polosuchých oblastech USA.

Hahn a Strassmann- Chemický důkaz štěpné jaderné reakce provedli 22. prosince 1938 Hahn ve spolupráci s Dr. Strassmannem, kdy objevili štěpení uranu 235 ve středně těžkých atomových jádrech, při kterém vznikají dva nové prvky, baryum a stroncium. Hahnovy a Strassmannovy radiochemické výzkumy byly poprvé zveřejněny 6. ledna 1939 v časopise Die Naturwissenschaften. V dalším článku ze dne 10. února 1939 poprvé použili termín "štěpení uranu" a předpověděli, že během štěpného procesu dochází k uvolnění většího počtu neutronů.
Velký podíl na tomto objevu měla Lise Meitnerová, která však v červenci 1938 musela kvůli svému židovskému původu opustit Německo a našla útočiště ve Stockholmu. Lise Meitnerová a její synovec, fyzik Otto Robert Frisch, který také emigroval do Švédska, publikovali první fyzikálně-teoretické vysvětlení nukleárního štěpení v anglickém časopisu "Nature". Objasnili původ obrovského množství energie, které je průvodním jevem štěpení uranu. Tehdy Frisch použil termín jaderné štěpení, který se následně stal mezinárodně známým.

Bitva o Británii- představuje střetnutí mezi německou Luftwaffe a britskou Royal Air Force nad Británií a kanálem La Manche. Pro „bitvu o Británii“ se občas používá i pojmenování „bitva o Anglii“. Jednalo se o první významné střetnutí v dějinách válek vybojované výhradně prostřednictvím leteckých sil.

The Daily Worker- byly noviny vydávané v Chicagu založené komunisty, socialisty, členy odborů a dalšími aktivisty. Vydávání začalo v roce 1924. Vesměs odráželo převládající názory členů CPUSA, odráželo i širší spektrum levicových názorů. Na svém vrcholu dosahovaly noviny nákladu 35 000 kusů.

Federace architektů, inženýrů, chemiků a techniků(FAECT)- byla odborová organizace ve Spojených státech, která existovala v letech 1933 až 1946.

Hans Albrecht Bethe- byl jedním z nejvýznamnějších fyziků 20. století. Vysvětlil principy fungování termonukleárních reakcí ve hvězdách, podílel se na vývoji atomové bomby a byl známým bojovníkem proti šíření jaderných zbraní.

Leó Szilárd- byl americký fyzik maďarsko-židovského původu. Jako první zjistil, že řetězová reakce je uskutečnitelná. Když se obával, že Němci jí brzy získají, spolu s Albertem Einsteinem napsal list americkému presidentu Franklinovi D. Rooseveltovi a později se zúčastnil projektu Manhattan. Je autorem mnohých patentů.

William Liscum Borden- byl americký právník a zaměstnanec Kongresu. Jako výkonný ředitel smíšeného výboru pro atomovou energii Kongresu Spojených států v letech 1949 až 1953 se stal jedním z nejmocnějších lidí, kteří obhajovali vývoj jaderných zbraní ve vládě Spojených států.

Oak Ridge- Je součástí metropolitní oblasti Knoxville. Mezi přezdívky Oak Ridge patří Atomové město, Tajné město a Město za plotem.

Koalice New Deal- byla americká politická koalice, která podporovala Demokratickou stranu od roku 1932. Koalice je pojmenována po programech New Deal prezidenta Franklina D. Roosevelta a následných demokratických prezidentech. Byl složen z volebních bloků, které je podporovaly.

Richard Chace Tolman- byl americký matematický fyzik a fyzikální chemik, který byl odborníkem ve statistické mechanice. Udělal také významné příspěvky k teoretické kosmologii v letech těsně po Einsteinově objevu obecné teorie relativity.

Areál Hanford- je vyřazený jaderný výrobní komplex provozovaný federální vládou Spojených států na řece Columbia v okrese Benton v americkém státě Washington. To bylo také známé jako Site W a Hanford Nuclear Reserve.

Kurt Friedrich Gödel- byl rakousko-americký matematik, který se stal jedním z nejvýznamnějších logiků všech dob. Významné jsou i jeho příspěvky ve fyzice a ve filozofii matematiky.
Štěpná jaderná reakce(řetězová reakce)- Neutron pronikne do jádra uranu, je absorbován, a tím se předá tomuto jádru tolik energie, že se rozkmitá a rozdělí se většinou na dva odštěpky, které se od sebe velkou rychlostí vzdalují.

Jaderná fúze(vodíkové bomby)- je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader (jaderné fúzi) za pomoci vysoké teploty a tlaku.
Během termojaderné reakce se uvolňuje velké množství energie, která je ekvivalentem hmotnostního úbytku. Proti slučování jader působí odpudivá elektrostatická síla, která například při pokojové teplotě zabraňuje dvěma jádrům s kladnými náboji přiblížit se natolik, aby se uplatnila silná interakce. Výška Coulombovy potenciálové bariéry například pro dva protony je asi 400 keV. Možnost jejího překonání roste s energií tepelného pohybu.

Halifaxský výbuch- je označení pro největší explozi zapříčiněnou člověkem před odpálením atomové bomby a jednu z největších explozí způsobených nejadernými výbušninami v historii lidstva. 6. prosince 1917.

Deuterium- Jako deuterium se označuje atom s jádrem ²H, který má v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností, která činí 2,013 63 u. Často mu bývá přiřazována i chemická značka D, přestože se nejedná o jiný prvek.

Emil Julius Klaus Fuchs- byl německý teoretický fyzik. Byl součástí amerického projektu Manhattan a podílel se na vývoji první atomové bomby „Fat Man“, zároveň byl ale sovětským špiónem a detaily o bombě předal Sovětům, kteří tak vlastní atomovou bombu brzy získali také.

Robert Serber- byl americký fyzik, který se podílel na projektu Manhattan. Serberovy přednášky vysvětlující základní principy a cíle projektu byly vytištěny a dodány všem příchozím vědeckým pracovníkům, a staly se známé jako Los Alamoské základy.

Kenneth Nichols- byl důstojníkem armády Spojených států a stavebním inženýrem, který pracoval na tajném projektu Manhattan, který vyvinul atomovou bombu během druhé světové války. Sloužil jako zástupce okresního inženýra Jamese C. Marshalla.

Strategic Arms Limitation Talks(Arms talk)- jednání mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, která byla zaměřena na omezení výroby strategických raket schopných nést jaderné zbraně.
Boris Pash- byl vojenským zpravodajským důstojníkem armády Spojených států. Během druhé světové války velel misi Alsos a odešel v hodnosti plukovníka.
Byl také vyzván, aby prošetřil podezření ze sovětské špionáže v Radiační laboratoři na Kalifornské univerzitě. Vyslechl zaměstnance, včetně Roberta Oppenheimera.

GAC- Generální poradní výbor, který pracoval na mezinárodních směrnicích a dohodách s cílem zabránit nebo předejít závodům v jaderném zbrojení.

Uranverein- byl vědecký výzkumný projekt nacistického Německa s cílem vyvinout jaderné technologie, včetně jaderných zbraní. Prošel několika fázemi, ale většina historiků soudí, že nedosáhl mnoha cílů, a že navzdory tehdejším obavám a některým populárním teoriím Němci nikdy nebyli blízko k výrobě atomové bomby.

Pumovnice- je část vojenských letatel, která byla primárně určena pro nesení leteckých pum či jiné závěsné výzbroje či výstroje. Zpravidla se jedná o část trupu letadla. Některé typy letadel mohly či mají pumovnici ukrytou i v křídlech.

Plynná difúze- je technologie, která byla použita k výrobě obohaceného uranu protlačováním plynného hexafluoridu uranu přes mikroporézní membrány. To způsobí mírnou separaci mezi molekulami obsahujícími uran-235 a uran-238. Použitím velké kaskády mnoha stupňů lze dosáhnout vysokých separací.

Těžká voda- je voda, jejíž molekuly obsahují místo obou atomů vodíku jeho izotop deuterium – tedy vodík s jádrem tvořeným 1 protonem a 1 neutronem. Oproti běžné vodě má D₂O mírně odlišné fyzikální vlastnosti včetně vyšší hustoty, které vděčí za svůj název.

Moderátor- je materiál záměrně umístěný v jádře jaderného reaktoru, aby zpomalil neutrony z jejich počáteční vysoké rychlosti. Přidáním moderátoru je mnohem snazší dosáhnout jaderné řetězové reakce.

Seth Henry Neddermeyer- byl americký fyzik, který spoluobjevil mion a později bojoval za jadernou zbraň typu imploze při práci na projektu Manhattan v laboratoři Los Alamos během druhé světové války.

Výbušná čočka(implozní)- jak se používá například v jaderných zbraních – je vysoce specializovaná tvarovaná nálož. Obecně se jedná o zařízení složené z několika výbušných náplní. Tyto nálože jsou uspořádány a formovány se záměrem řídit tvar detonační vlny, která jimi prochází.

Emil Julius Klaus Fuchs- byl německý teoretický fyzik. Byl součástí amerického projektu Manhattan a podílel se na vývoji první atomové bomby „Fat Man“, zároveň byl ale sovětským špiónem a detaily o bombě předal Sovětům, kteří tak vlastní atomovou bombu brzy získali také.

George Bogdanovich Kistiakowsky- byl ukrajinsko-americký profesor fyzikální chemie na Harvardu, který se účastnil projektu Manhattan a později sloužil jako vědecký poradce prezidenta Dwighta D. Eisenhowera.

William Liscum Borden- byl americký právník a zaměstnanec Kongresu. Jako výkonný ředitel smíšeného výboru pro atomovou energii Kongresu Spojených států v letech 1949 až 1953 se stal jedním z nejmocnějších lidí, kteří obhajovali vývoj jaderných zbraní ve vládě Spojených států.
John Donne- byl anglický básník a anglikánský kněz, hlavní představitel tzv. metafyzické poezie.
-úryvek v Oppenheimerovi je: Svatý sonet XIV.
(Buš na mé srdce, Bože trojjed’ný).

Metafyzika- je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna – Boha (přirozená teologie). Metafyzika se nezabývá vlastnostmi různých jsoucen ani přírodními zákony, ale otázkami, které jdou za metodiku a možnosti přírodních věd. Stojí tak v protikladu k empirickým, například přírodním vědám, a zkoumá to, co tyto vědy nutně už předpokládají. Proto ji Aristotelés nazýval „první filosofií“, Kant se ji snažil nahradit kritikou poznání a mnozí moderní filosofové ji zcela odmítají.

Mccarthismus- označuje praxi, během které byla vytvářena obvinění z podvratné činnosti nebo velezrady bez ohledu na důkazy.

Imploze- V konstrukci jaderné zbraně implozní typu je koule plutonia, uranu nebo jiného štěpného materiálu implodována sférickým uspořádáním výbušných náloží.

Raketa V-2- byla raná balistická řízená střela použitá Německem v 2. světové válce proti Velké Británii a Belgii k ostřelování vojenských a civilních cílů. Jednalo se o jednu z tajných Hitlerových zbraní, kterými chtěl zvrátit průběh války. Zbraň však byla nasazena příliš pozdě.

Bombardování Tokia(9.–10. března 1945)- nálet (s kódovým označením „Operation Meetinghouse“) Spojenými státy na hlavní město Japonska během závěrečných fází druhé světové války, často uváděný jako jeden z nejničivějších činů válka v historii, ničivější než bombardování Drážďan, Hirošimy nebo Nagasaki.

Break a leg(slang)- je typický anglický idiom používaný v kontextu divadla nebo jiných scénických umění k přání interpretovi „hodně štěstí“. Ironické nebo nedoslovné rčení nejistého původu.
Dud(slang)- střelivo nebo výbušnina, která nevystřelí nebo nedetonuje včas nebo na příkaz.

Projekt Manhattan- je pozdější hovorová zkratka pro Manhattan Engineering District, tedy krycí název pro utajený americký vývoj atomové bomby za 2. světové války. Název Projekt Manhattan označuje zejména začátek projektu, tedy období 1942–1946.

Postupimská konference- byla konference, která se konala v blízkosti německého města Postupim nedaleko Berlína na zámku Cecilienhof. Trvala od 17. července do 2. srpna 1945. Účastnila se jí: Josef Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy a zprvu Winston Churchill za Spojené království.

James F. Byrnes- byl vlivný americký politik ze státu Jižní Karolína. Byl členem Sněmovny reprezentantů v letech 1911–1925, senátorem 1931–1941, soudcem Nejvyššího soudu 1941–1942, ministrem zahraničí USA 1945–1947 a 104. guvernérem Jižní Karolíny v letech 1951 až 1955, kdy se stáhl z aktivního politického života. Byl důvěrníkem prezidenta Franklina D. Roosevelta a jedním z nejvlivnějších amerických politiků poloviny 40. let.

Patrick Blackett- byl britský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku, kterou obdržel za výzkum kosmického záření. Zabýval se jadernou fyzikou, kosmickým zářením a původem magnetických polí Země a hvězd.

John Edgar Hoover- lépe známý jako J. Edgar Hoover, byl prvním a nejdéle sloužícím ředitelem americké agentury FBI. V jejím čele stál od jejího založení až do své smrti. Předtím vedl předchůdce FBI – BOI.

Henry Robinson Luce- byl americký magazínový magnát. Založil a řídil několik známých magazínů: Life, Time, Fortune a Sports Illustrated. Ve své době byl považován za nejvlivnějšího občana Spojených států.

Trinity- byl historicky první jaderný test. Provedly jej Spojené státy americké 16. července 1945 v Novém Mexiku, 56 km jihovýchodně od Socorro. Jednalo se o jaderný výbuch plutoniové jaderné zbraně. Stejného typu byla i bomba Fat Man, která byla později svržena na Nagasaki.

Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki- 6. 8. 1945 – 9. 8. 1945- Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 dvě atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki. I po šesti měsících intenzivního strategického bombardování 67 japonských měst odmítala japonská vláda přijmout ultimátum předložené Postupimskou deklarací.

Prezidentská medaile svobody- je ocenění udělované prezidentem Spojených států amerických, které je, společně se Zlatou medailí Kongresu, nejvyšším civilním vyznamenáním ve Spojených státech amerických.

Roger Robb- byl zvláštním poradcem Komise pro atomovou energii na slyšení AEC o loajalitě J. Roberta Oppenheimera, otce atomové bomby. Během čtyř týdnů Robb a porota AEC vyslýchali Oppenheimera a další svědky ohledně jeho minulých vztahů s komunisty, přičemž Robb použil tvrdou taktiku žalobce. Jeden pozorovatel poznamenal, že Robb „nejednal s Oppenheimerem jako se svědkem ve svém vlastním případě, ale jako s osobou obviněnou z velezrady“. Představenstvo nakonec hlasovalo 2-1, aby zbavilo Oppenheimera jeho bezpečnostní prověrky.

Lloyd Kirkham Garrison- byl americký právník. Byl děkanem Právnické fakulty University of Wisconsin, ale také sloužil jako předseda „první“ rady National Labor Relations Board, předseda National War Labor Board a předseda Rady pro vzdělávání města New York.

Vannevar Bush- byl americký inženýr, vynálezce a vědecký administrátor, který během druhé světové války vedl americký Úřad pro vědecký výzkum a vývoj (OSRD), jehož prostřednictvím se prováděl téměř veškerý válečný vojenský výzkum a vývoj, včetně důležitého vývoje v oblasti radaru a zahájení a rané administrativy. projektu Manhattan.

Jidiš- je západogermánský jazyk, kterým hovoří kolem tří miliónů Židů po celém světě. Sám název jidiš znamená židovský a je zkratkou za původní „jidiš dajč“, tedy „židovská němčina“.
Komunista s kartou(slang)- je termín popularizovaný ve Spojených státech během Second Red Scare jako označení pro členy komunistických a krajně levicových organizací, zejména
Komunistické strany Spojených států. Termín je stále považován za hanlivý, když se používá v kontextu studené války.

Komunistická strana USA- je marxisticko-leninistická politická strana ve Spojených státech. Přibližně pro první polovinu 20. století to byla největší a nejvlivnější komunistická strana v zemi a měla tvůrčí úlohu v dělnických hnutích 20. až 40. let.


A trochu k záhadné poslední větě Oppenheimera, která se dá vyložit různě.
Oppenheimerova poslední věta odkazuje na jeho zjištění, že vytvoření atomové bomby skutečně odstartovalo tuto ničivou řetězovou reakci(aspoň přeneseným významem), jak je ukázáno v závěrečné montáži filmu o jaderných zbraních aktivovaných po celém světě.
Poslední okamžik Oppenheimera je minimontáž moderních jaderných zbraní, které jsou aktivovány po celém světě a celá Země je zapálena, což je přesně to, co Oppenheimer myslel slovem „I Believe We Did“.

Moc vám všem děkuji za veškerou podporu a za vaše zaslané hlasy!


Kdo by mě chtěl podpořit i jinak může zde
303438501/0300
CZ32 0300 0000 0003 0343 8501 IBAN
IMDB.com

Trailer Oppenheimer

Titulky Oppenheimer ke stažení

Oppenheimer (CD 1)
Stáhnout v ZIP Oppenheimer
titulky byly aktualizovány, naposled 7.9.2023 12:11, historii můžete zobrazit

Historie Oppenheimer

7.9.2023 (CD1) lordek 1751
01:51:53,662 --> 01:51:55,829
Ozbrojená skupina už vyjela tímto směrem.
-----------------------------------------
01:51:53,662 --> 01:51:55,829
Skupina zbrojířů už vyjela tímto směrem.


5.9.2023 (CD1) lordek  
4.9.2023 (CD1) lordek Původní verze

RECENZE Oppenheimer

23.9.2023 10:36 speedy.mail Prémiový uživatel odpovědět

reakce na 1562928


Podle producentky až v druhé půlce listopadu, tak uvidíme.
23.9.2023 10:14 runother Prémiový uživatel odpovědět
bez fotografie
kedy asi ma vyjst ntb?
17.9.2023 21:50 tomik2k9 odpovědět
bez fotografie
Děkuji
13.9.2023 18:46 frkounek odpovědět
bez fotografie
Ahoj, děkuji za titulky. Nevíte někdo prosím, kdy vyjde lepší verze? Děkuji za info a přeji krasné dny
12.9.2023 14:48 subrtcd odpovědět
bez fotografie
Díky.
10.9.2023 20:09 CyberCodeDroid Prémiový uživatel odpovědět
bez fotografie
Jak jsem slíbil! Váš hlas byl započten!
10.9.2023 18:17 SPALOVAC odpovědět
bez fotografie
ÚŽASNÁ PRÁCE, DĚKUJI
9.9.2023 10:08 desade Prémiový uživatel odpovědět

reakce na 1562203


Ale áno, to bolo len na odľahčenie, tiež si to rád prečítam. A je fajn, že si zmenil názor, v dnešnej dobe je to už pomaly rarita (palec hore).
9.9.2023 7:36 jrd.nov odpovědět
bez fotografie
Dík za opravdu vysoce kvalitní titulky.
8.9.2023 15:31 pppeeetttrrr odpovědět
díky
6.9.2023 9:48 JareX58 Prémiový uživatel odpovědět
bez fotografie
Děkuji moc
6.9.2023 8:24 roukr odpovědět
bez fotografie
Prekladatelsky Masterpiece!
5.9.2023 22:36 michalpetrilak odpovědět
bez fotografie
Klobouk dolů. Tento překlad je naprosto dokonalý. Vím o čem píšu, protože jsem udělal již dříve pro členy rodiny vlastní překlad pro tento film. Nejvíc si cením na lordekovi, že si dal tu práci zjistit všechny historické reálie, viz jeho poznámky, které jsou důležité pro správnost překladu. Ale nejlepší je, jak dokázal vyhladit strohou angličtinu do květnatější češtiny a dokonale se popral s několika překladatelskými oříšky. 1*
5.9.2023 19:34 stasojaso odpovědět
bez fotografie
ďakujem
5.9.2023 18:52 vasabi odpovědět

reakce na 1562203


Ten človíček do toho dává srdíčko. A nemá to nic společného se mnou.
5.9.2023 18:50 vasabi odpovědět

reakce na 1562180


Je to darda. Ale Lordek to tak prostě má. Taky se mi to ze začátku nelíbilo, ale teď je to prostě tak, a já jsem za to docela rád.

Změnil jsem na to názor...
5.9.2023 15:39 dragon1 odpovědět
bez fotografie
Děkuji.
5.9.2023 11:39 desade Prémiový uživatel odpovědět
Dík. Človeče... na vysvetlivkách si si dal fakt záležať. Na konci som mal dojem, že si v obývačke dokážem svojpomocne vyrobiť malú miniatomovku.
5.9.2023 11:09 matlafoussek odpovědět
bez fotografie
Díky.
5.9.2023 10:13 Scaty odpovědět
bez fotografie
Skvělá práce. Moc děkuji.
5.9.2023 10:09 barcl odpovědět
bez fotografie
dekuji
5.9.2023 6:43 Stanulda odpovědět
bez fotografie
Děkuji za titulky. :-)
5.9.2023 6:25 mirek.vanis Prémiový uživatel odpovědět
bez fotografie
Bravurně přeložený velice zajímavý film, vysvětlivky a informace od překladatele taktéž dokonalé. V hluboké úctě smekám....
4.9.2023 21:48 tomasre odpovědět
bez fotografie
díky
4.9.2023 21:43 3dom4all odpovědět
bez fotografie
thx
4.9.2023 21:01 Dagonius odpovědět
Skvele! Vdaka...
4.9.2023 20:34 alrenx odpovědět
bez fotografie
dakujem
4.9.2023 20:25 pavelkrupka1@gmail.com odpovědět
bez fotografie
Díkes
4.9.2023 20:07 icemannn30 odpovědět
bez fotografie
Diky za titulky!

Příspěvek:
Můžete připojit přílohu do velikosti 1 MB


Registrace
HLEDÁNÍ

Seriály

Filmy/jednotlivé titulky

VZKAZY Z FÓRA
Casto preto, ze je to translator. Niekedy admin vidi autora ako problematickeho. Alebo si to jednodu
nepýtam sa to ako hejt ale prečo niektoré schvaľovanietrvá aj dva mesiace? vidím to v top požiadavká
2. Sérii v listopadu :-)
Děkuji za dobrou zprávu. Nechtěl bys udělat dobrý skutek? Asi to nebude zrovna Tvoje parketa, ale na
neboj, nemá pravdu ;-) tady jsou komplet EN titulky k E01-E07
aby to sedělo na ty DVDripy, co jsou
jestli myslíš ty na OS, tak tam je EN jen prvních 10 min, zbytek v Chorvatštině.
kontaktní formulář... a když se nezadaří, kontaktní formulář...
Ahoj, titulky jsou hotové už 14 dní a jen čekají na schválení od admina. Asi se to takhle nedělá a m
Gran.Turismo.2023.1080p.MA.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX české a slovenské titulky jsou součástí :)
S těmi angl. titulky máš asi pravdu, jinak seriál už je k mání v orig. verzi na fialovém úložišti...
Preklad práve zavesený na Prémium. Ďakujem všetkým čakajúcim za trpezlivosť :-)
Díky. Tohle bude pecka. :DMoc děkuji.Já to věděl :-) díky
Aby to nebylo jako s filmem Last Resort titulky eng venku uz vic jak pul roku a film nikde
Zdá se, že na VOD by to mohlo jít 13.října.
V tomto norském seriálu se údajně mluví třemi jazyky, takže by to mohl být překladatelský oříšek, si
Seriál by nemusel být vůbec špatný, našel by se překladatel?
Titulky už sú a film ešte nie? To je sranda.
Super, ďakujem že si sa do toho pustila ❤
Chtěl bych požádat zda by se někdo neujmul CZ titulků pro tento film s jedinečnou hudbou od Pink Flo
Slotherhouse.2023.1080p.WEB-DL.DD+5.1.H264-BobDobbs
První normální verze i eng titulema venku! :-)
Paráda. Konečne sa do toho niekto pustil.
O víkendu určitě, možná středa, čtvrtek, pátek. Až budu mít přeloženo třeba 70-80 %, tak sem napíšu,
Supr. Na tohle se tesim. Dekujeme ti. Kdy myslis, ze plus minus cca sem nahrajes?
V Česku to nevyšlo.
Je to s cz titulky na českém Amazon Prime Video?
min. rok byla 11.serie od listopadu na Disney+


 


Zavřít reklamu